Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.11.2023 | Tiedote

Yhteispelillä!-hankkeen opas rahapelihaittatyön arviointiin ja kehittämiseen

A-klinikkasäätiö on julkaissut uuden Rahapelihaittoja kokeneiden palvelupolun arviointi ja kehittäminen -oppaan, jonka tarkoituksena on tarjota kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille työkaluja pelihaittojen ehkäisyyn. Oppaan sisältö perustuu vuosina 2020–2022 toteutettuun Yhteispelillä!-hankkeeseen.

Oppaassa esitellään onnistuneita käytäntöjä ja esimerkkejä tukimuotojen käyttöönotosta rahapelihaittatyössä. Yhteispelillä!-hanke toteutettiin yhteistyössä EHYT ry:n, Sininauhaliiton, Sovatek-säätiön, Sosiaalipedagogiikan säätiö Sospedin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Espoon, Kotkan, Kouvolan, Haminan ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoten kanssa. Hanke sai rahoituksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta, STEAlta.

Oppaassa esitellyt suositellut toimenpiteet on suunniteltu edistämään rahapelaajien ja heidän läheistensä hyvinvointia, parantamaan tuen ja hoidon saavutettavuutta sekä kehittämään ammattilaisten osaamista. Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja pelihaittojen ennaltaehkäisyyn ja palveluiden arviointiin kolmesta näkökulmasta:

1. Palvelujen saavutettavuus ja varhainen tuki

2. Kohtaaminen ja hoito

3. Tuki hoidon jälkeen

Toimenpiteet perustuvat vahvaan tutkimustietoon ja monipuolisiin kokemuksiin pelihaittatyön kehittämisestä eri alueilla. Opas huomioi erityisesti sen, että tukitarpeet ja palvelurakenteet voivat vaihdella merkittävästi eri alueilla. Tämä opas antaa käyttöön työkalut, joiden avulla kunnat ja hyvinvointialueet voivat sovittaa parhaat käytännöt oman alueensa tarpeisiin ja edistää näin paikallista hyvinvointia.

Lataa Rahapelihaittoja kokeneiden palvelupolun arviointi ja kehittäminen -opas (pdf) tästä.

Lisätietoja hankkeesta ja oppaasta:

Camilla Metsäranta

Addiktiot ja työelämä -yksikön päällikkö

0504498161

Sähköposti

Tarja Virolainen

viestintäjohtaja

0504435116

Sähköposti