Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.09.2023 | Tutkimus

Tutkimus: Kuntodopingin käyttö on vangeilla yleistä

A-klinikkasäätiö oli mukana osatoteuttajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vankiterveydenhuollon yksikön ja Rikosseuraamuslaitoksen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimuksessa. Kattava tutkimus sisältää monipuolisesti tietoa vankien terveydestä ja hyvinvoinnista.

Tutkimus osoitti, että dopingaineiden käyttö on yleisempää vangeilla koko väestöön verrattuna. Hieman yli kolmasosa (34 %) vangeista oli käyttänyt jossakin elämän aikana pistämällä dopingaineita. Yleisimmin käytettyjä aineita olivat testosteroni tai sen johdannaiset ja anaboliset steroidit.

”Erityisen huolestuttavaa on se, että miesvangeista 44 % oli käyttänyt jossakin elämänsä vaiheessa dopingaineita”, sanoo A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jukka Koskelo.

Dopingaineiden käyttö oli aloitettu keskimäärin 25-vuotiaana, ja nuorimmat ensimmäisen kerran dopingaineita käyttäneet olivat 15-vuotiaita. Viidesosa miesvangeista ilmoitti käyttäneensä dopingaineita myös vankilassa olon aikana. Lisäksi yli puolella (54 %) dopingaineita pistämällä käyttäneistä oli c-hepatiittitartunta.

”Tutkimustulokset tuovat tärkeää tutkimustietoa dopingaineiden käytöstä, mutta käytön yleisyys on huolestuttavan korkeaa. A-klinikkasäätiön Dopinglinkki panostaa merkittävästi turvallisuus- ja terveydenhuoltoalan koulutuksiin, jotta kaikilla kuntodopingin käyttäjiä työssään kohtaavilla ammattilaisilla olisi osaamista tästä ilmiöstä”, kertoo Jukka Koskelo.

A-klinikkasäätiö vastaa Suomessa kuntoilun antidopingtyöstä. Osatutkimus selvitti pistämällä dopingaineita käyttäneiden esiintyvyyttä ja kartoitti dopingaineiden käytön yhteyttä c-hepatiittitartuntoihin. Osatutkimuksen aineisto koostui kyselyvastuksista ja verinäytteistä mitatuista c-hepatiittimäärityksistä.

Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimus

Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 on THL:n, Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yksikön yhteinen tutkimushanke väestöryhmässä, joka ei näy perinteisissä väestötutkimuksissa.

Tutkimuksen tavoitteet

• saada tietoa vankien terveydentilasta, mielenterveyden häiriöistä ja sosiaalisesta asemasta
• edistää vankien terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja paluuta yhteiskuntaan
• vahvistaa hoito- ja palvelupolkujen jatkuvuutta
• tuottaa tietoa vankiterveydenhuollon palveluiden ja vankeinhoidon kehittämisen tueksi.

Lähde: THL

Lisätietoja

Tarja Virolainen

viestintäjohtaja

0504435116

Sähköposti

Jukka Koskelo

Jukka Koskelo

Tutkimus- ja kehitysyksikön päällikkö

050 563 3863

Sähköposti