Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Yleiskuva kannabiksen laillistamisen vaikutuksista kannabiksen käyttöön ja tarjontaan Kanadassa

Tutkimuksen nimi:

Yleiskuva kannabiksen laillistamisen vaikutuksista kannabiksen käyttöön ja tarjontaan Kanadassa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

An overview of select cannabis use and supply indicators pre- and post-legalization in Canada.

Tekijä:

Fischer, B. Lee, A. Robinson, T.

Viitteet:

Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 16 (77).

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Kannabiksen käytön yleisyys ja kannabiksen hankinta laillisista kanavista lisääntynyt Kanadassa laillistamisen myötä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Kanada toteutti ei-lääkkeellisen kannabiksen käytön, valmistuksen ja myynnin laillistamisen ja sääntelyn vuonna 2018. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia alustavia kannabiksen laillistamisen aiheuttamia muutoksia väestötason tietoon perustuvien avainindikaattoreiden avulla.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa käytettiin seuraavia pääasiassa valtakunnallisiin ja osittain alueellisiin väestötason kyselyihin perustuvia indikaattoreita: kannabiksen käytön esiintyvyys, käytön tiheys, käytön tavat ja käytetyt tuotteet, kannabiksen vaikutuksen alaisena ajaminen sekä kannabiksen hankkimisen lähteet.

Keskeiset tulokset

Kannabiksen käytön yleisyys vaikuttaa lisääntyneen keski-ikäisten ja vanhempien keskuudessa sekä mahdollisesti myös alaikäisten keskuudessa. Käytön tiheys ja kannabiksen vaikutuksen alaisena ajaminen eivät ole lisääntyneet. Kannabiksen käyttö polttamalla on vähentynyt ja muut käyttötavat lisääntyneet. Täysi-ikäiset hankkivat kannabista yhä enemmän laillisista kanavista, mutta alaikäiset edelleen laittomilta markkinoilta.

Johtopäätökset

Kannabiksen käyttäjien siirtyminen laillistettuihin hankintakanaviin saattaa edistää kansanterveydellisiä ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Toisaalta laillistaminen ei näytä vähentäneen yhtenä tavoitteena ollutta alaikäisten kannabiksen hankintaa ja käyttöä. Laillistamisen kokonaisvaikutusten arvioimiseen tarvitaan kuitenkin pidempää aikaväliä sekä myös terveyteen ja hoitopalvelujen käyttöön liittyviä indikaattoreita.

Tuloksen relevanssi:

Kannabis on yleisimmin käytetty huume, jonka käyttöön liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti alaikäisten nuorten kohdalla. Kannabiksen käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia kehittyviin aivoihin, esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeuksien muodossa.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet
Nuoret

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen