Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Tutkimuksen nimi:

Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The 5-Step Method: Principles and practice

Tekijä:

Copello, A. Templeton, L. Orford, J. Velleman, R.

Viitteet:

Drugs: education, prevention and policy, 2010; 17(S1):86-99
DOI: 10.3109/09687637.2010.51586

Julkaisuvuosi:

2010

Ingressi:

Riippuvuusongelmat aiheuttavat läheisille paljon stressiä. Viiden askelen ohjelma on tutkimustietoon pohjautuva käytännöllinen menetelmä läheisten auttamiseksi.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite ja tausta

Artikkelissa esitellään viiden askelen malli. Toimintamallin taustalla on tutkimukseen perustuva näkemys siitä, että riippuvuus on läheisille hyvin stressaavaa ja aiheuttaa monille läheisille psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Selviytymiskeinojen ja sosiaalinen tuen avulla on mahdollista vähentää läheisten oirehtimista.

Malli soveltuu käytettäväksi kun läheisen ja riippuvaisen kanssakäyminen on päivittäistä. Kantavana ajatuksena on se, että läheiset ovat tavallisia ihmisiä, jotka pyrkivät selviämään erittäin stressaavassa ympäristössä. Askeleet yhdestä viiteen on esitetty perusteellisesti:

  • Huolellinen tutustuminen perheenjäseniin ja huolenaiheisiin
  • Asiallisen tiedon tarjoaminen riippuvuudesta ja siihen liittyvistä asioista
  • Selviytymiskeinojen tarkasteleminen ja keskustelu niiden eduista ja haitoista
  • Sosiaalisen verkoston laajuuden ja kehittämiskohteiden selvittäminen
  • Perheenjäsenten mahdollisten tuen tarpeiden selvittäminen jatkon kannalta

Toimintamalli on joustava ja soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, mutta ohjaajan toiminnalla ja suhtautumisella on keskeinen merkitys. On tärkeää, että ohjaaja ei arvostele, on kiinnostunut perheen tilanteesta ja valmis tutustumaan heidän kokemuksiinsa syvällisesti ja ratkaisulähtöisesti. On myös tärkeää, että ohjaajat käyvät lyhyen koulutuksen ja että ohjaajille on järjestetty tukea.

Johtopäätökset

Viiden askelen riippuvaisten läheisille tarkoitettu mini-interventio pohjautuu kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea (stress – strain – coping – support) viitekehykseen. Toimintamallin käytöstä on julkaistu useita tutkimuksia eri maissa.

Tuloksen relevanssi:

Toimintamalli on kehitetty vahvalle tutkimuspohjalle. Malli vaikuttaa käytännölliseltä ja monenlaisiin ympärisöihin soveltuvalta. Läheisiä jotka kärsivät toisen päihdeongelmasta tai riippuvuudesta on todella paljon. On erittäin tärkeä kiinnittää huomiota heidän jaksamiseensa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen heidän itsensä takia. Läheisten hyvinvoinnilla on myös tärkeä merkitys yhteiskunnan kannalta.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Nuoret
Toiminnalliset riippuvuudet

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen