Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Tutkimuksen nimi:

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Tekijä:

Jurvansuu, S. Rissanen, P.

Viitteet:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Valtaosassa yhdistyksistä on mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita on reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla on kolmannella sektorilla pitkät perinteet ja etenkin kokemusasiantuntijatoiminta on ollut viime vuosina merkittävässä kasvussa. Tutkittua tietoa toiminnan laajuudesta ja toimijamääristä ei kuitenkaan juuri ole. Katsauksen tavoitteena on kartoittaa toimintaa paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta. Lisäksi tarkastellaan yhdistysten toimijoilleen tarjoamia tukikäytäntöjä.

Tutkimuksen toteutus

Kyselyyn vastasi 199 mielenterveys- ja päihdeyhdistyksen johdon edustajaa (vastausprosentti 47). Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinneilla ja frekvenssitaulukoilla sekä niihin liittyvien erojen merkitsevyystesteillä.

Keskeiset tulokset

Vertaisia oli mukana valtaosassa aineiston yhdistyksistä, riippumatta yhdistysten tai niiden toimintapaikkakunnan koosta tai asemasta kolmannella sektorilla. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä. He olivat usein yhdistyksissään ainoita tai lähes ainoita tehtävänsä edustajia. Kokemusasiantuntijatoiminta painottui niin sanotulle uudelle kolmannelle sektorille eli suurten paikkakuntien toimijamääriltään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin.

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat osallistuivat henkilöstökokouksiin reilussa puolessa vastanneista yhdistyksistä ja henkilöstökoulutuksiin vajaassa puolessa. Työnohjauksiin heillä oli pääsy reilussa neljänneksessä yhdistyksistä. Joka viidennessä yhdistyksessä vertaiset ja kokemusasiantuntijat eivät osallistuneet yhdistyksen henkilöstökoulutuksiin tai työnohjauksiin, vaikka tällaisia yhdistyksissä järjestettiinkin. Tukikäytännöt olivat laajimmat uudella kolmannella sektorilla ja rajalliset etenkin pienissä, pienillä paikkakunnilla toimivissa yhdistyksissä.

Johtopäätökset

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyy myös kuormittavia tekijöitä. Toimijoille kohdistetuissa tukitoimissa ja niiden kattavuudessa on yhdistyksissä kehitettävää. Esimerkiksi jaksamista tukeviin työnohjauksiin toimijat pääsivät osallistumaan vain reilussa neljänneksessä aineiston yhdistyksistä.

Tuloksen relevanssi:

Vertaisuus on päihde- ja mielenterveysyhdistyskentän toiminnan ydinelementti. Vain harva päihde- ja mielenterveysyhdistys toimii täysin ilman vertaistuen elementtiä. Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen on syytä kiinnittää huomiota, jotta toiminta säilyttää kuntoutumista tukevan luonteensa.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen