Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Vähäisen ja kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys syöpäriskiin

Tutkimuksen nimi:

Vähäisen ja kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys syöpäriskiin

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns, and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies

Tekijä:

Cao, Y. Willett, W. C. Rimm, E. B. Stampfer, M. J. Giovannucci, E. L.

Viitteet:

British Medical Journal 2015; 351 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h4238 (Published 18 August 2015) https://doi.org/10.1136/bmj.h4238

Julkaisuvuosi:

2005

Ingressi:

Kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys lisääntyneeseen yleiseen syöpäriskiin on vähäinen. Naisilla jo kohtuullinen käyttö lisäsi alkoholiin liittyviin syöpiin sairastumisen riskiä, miehillä riski oli yhteydessä tupakointiin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Määrittää yleistä syöpäriskiä kaikilla alkoholin kulutustasoilla ja käyttötavoilla sekä naisilla että miehillä, kiinnittäen huomiota erityisesti vähäiseen ja kohtuulliseen käyttöön sekä henkilöihin, jotka eivät ole koskaan tupakoineet. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään runsaan alkoholinkäytön yhteys moniin syöpiin, mutta vähäisemmän alkoholin käytön ja alkoholin itsenäisen roolin merkitys tupakoinnista riippumatta on ollut epäselvä.

Tutkimuksen toteutus

Kaksi prospektiivista kohorttitutkimusta Yhdysvalloissa, joihin osallistui 88 084 naista ja 47 881 miestä vuosina 1980 – 2010. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat terveysalan ammattilaisia.

Osallistujilta kysyttiin neljän vuoden välein mm. elämäntyyliin, sairauksiin, lääkityksiin ja alkoholin käyttöön liittyviä kysymyksiä. Seurantaan osallistui molemmissa kohorteissa yli 90 % tutkituista.

Keskeiset tulokset

Vähäisellä tai kohtuullisella alkoholinkäytöllä (naisilla alle 15 g/pv ja miehillä alle 30 g/pv) oli pieni mutta ei merkitsevä yhteys yleiseen syöpäriskiin. Sen sijaan runsas alkoholinkäyttö (yli 30 g/pv) lisäsi yleistä syöpäriskiä tupakoivilla henkilöillä.

Alkoholiin liittyviin syöpiin (rintasyöpä, suun, nielun, kurkunpään, ruokatorven, maksan tai paksusuolen syövät) sairastumisen riski oli miehillä yhteydessä erityisesti tupakointiin; vähäinen tai kohtuullinen alkoholinkäyttö ei lisännyt syöpäriskiä miehillä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Naisten yleisin alkoholiin liittyvä syöpä oli rintasyöpä ja miesten paksusuolen syöpä. Naisilla jo vähäinen tai kohtuullinen alkoholinkäyttö (5-14,9 g/pv) oli yhteydessä lisääntyneeseen riskiin (13 %) sairastua alkoholiin liittyviin syöpiin.

Alkoholijuoman tyypillä (väkevä viina, viini, olut) ei näyttäisi olevan merkitystä; ratkaisevaa syöpäriskin kannalta on alkoholin kokonaiskulutus, se kuinka paljon alkoholia kertyy elimistöön.

Johtopäätökset

Vähäisen ja kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys yleisen syöpäriskin lisääntymiseen on vähäinen. Alkoholiin liittyviin syöpiin sairastumisen riski on miehillä yhteydessä tupakointiin. Naisilla syöpäriski kasvaa alhaisemmalla alkoholin kulutustasolla kuin miehillä: jo vähäinen tai kohtuullinen alkoholinkäyttö voi lisätä alkoholiin liittyvien syöpien riskiä. Alkoholin käytön määrän merkitystä arvioitaessa huomiota tulisi kiinnittää myös tupakointihistoriaan ja alttiuteen sairastua perinnöllisiin syöpiin. Tutkimustulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon tutkimusmetodologiaan liittyvät heikkoudet (mm. diagnosoitujen syöpien alhainen määrä tutkimusjoukon miehillä suhteessa naisiin huolimatta miesten huomattavasti suuremmasta alkoholin kulutuksesta).

Tuloksen relevanssi:

Sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa päihdetyössä on syytä pitää esillä runsaan alkoholin käytön, alkoholin käytön ja tupakoinnin sekä naisilla jopa kohtuullisen alkoholin käytön yhteydet syöpäriskiin.

Teemat:

Alkoholi
Tupakka

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen