Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Väestötutkimus kannabiksen, stimulanttien ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäytöstä ruotsalaismiehillä

Tutkimuksen nimi:

Väestötutkimus kannabiksen, stimulanttien ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäytöstä ruotsalaismiehillä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

A population-based Swedish Twin and Sibling Study of cannabis, stimulant and sedative abuse in men

Tekijä:

Kendler, K. Ohlsson, H. Maes, H. Sundquist, K. Lichtenstein, P. Sundquist, J.

Viitteet:

Drug and Alcohol Dependence 149, 49-54.

Julkaisuvuosi:

2015

Ingressi:

Kannabiksen, amfetamiinien, kokaiinin ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttöä selittävät yhteiset syyt. Sekä geneettiset että kasvuympäristöön liittyvät syyt selittivät väärinkäyttöä, mutta geneettisten syiden osuus vaikuttaa ruotsalaistutkimuksen perusteella suuremmalta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tarkoituksena oli tutkia huumeiden väärinkäyttöä selittäviä syitä. Ovatko syyt erilaisia eri päihteillä vai onko takana sama yleisempi syy? Entä kuinka paljon geneettiset ja ympäristölliset tekijät selittävät huumeiden väärinkäyttöä.

Tutkimuksen toteutus

Ruotsalaistutkimuksessa poimittiin rekistereistä 1720 identtistä ja 1219 muuta miespuolista kaksosta, sekä 76457 muuta veljestä. Tutkittavien piti olla asunut samassa osoitteessa 80 prosenttia lapsuudestaan ja nuoruudestaan. Veljesten ikäeron tuli olla alle 2 vuotta. Päihteiden väärinkäyttöä arvioitiin kuolin-, sairaala- ja rikollisuusrekisterien tiedoilla. Naisia ei voitu tutkia, koska heidän osaltaan päihteiden väärinkäyttö oli niin vähäistä, ettei tilastollinen analyysi valitulla menetelmällä ollut mahdollista.

Tutkimus toteutettiin kaksostutkimuksissa usein käytetyillä mallintamismenetelmillä. Analyysissa ideana oli katsoa selittääkö molempien veljesten yhteistä päihteiden väärinkäyttöä paremmin tietty päihde vai yleinen päihteiden väärinkäyttö. Vertaamalla mallien selitysvoimaa identtisten kaksosten ja muiden veljesten osalta, tutkijat pystyivät arvioimaan geneettisten ja ympäristöstä johtuvien syiden osuutta.

Keskeiset tulokset

Geneettiset syyt selittivät päihteiden väärinkäyttöä hyvin, mutta myös ympäristölliset syyt selittivät osan. Ympäristöllisten syiden osalta väärinkäyttöä selittivät ainoastaan kaikille päihteiden väärinkäytölle yhteiset syyt. Myös geneettisten syiden osalta 75-90 prosenttia mallien selitysvoimasta perustui kaikkien päihteiden yhteiselle selitysmallille.

Johtopäätökset

Sekä geneettiset syyt että kasvuympäristö vaikuttavat miesten päihteiden väärinkäytön mahdollisuuteen. Tulos vahvistaa tältä osin aiempia kyselytutkimuksiin perustuvien tutkimuksien tuloksia. Vaikka eri päihteet vaikuttavat aivoissa eri alueille, geneettisten syidenkin osalta väärinkäyttöä selittävät ennemminkin yleisesti päihteiden käyttöön liittyvät aivotoiminnot, kuten kokeilunhaluun, palkitsemiseen ja yleiseen nautintoon liittyvät reaktiot.

Tuloksen relevanssi:

Päihdetyön kannalta tutkimuksen oleellisin anti on, että päihdeongelmien kasvuympäristöön ja geneettiseen perimään liittyvät syyt vaikuttavat olevan yhteisiä eri päihteille.

Teemat:

Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela