Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimuksen nimi:

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Health-related quality of life in alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology.

Tekijä:

Levola, J. Aalto, M. Holopainen, A. Cieza, A. Pitkänen, T.

Viitteet:

Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. Early online, Nov 15: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228776

Julkaisuvuosi:

2013

Ingressi:

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus, masennus ja persoonallisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Health related quality of life, HRQOL). Hoitointerventiot puolestaan voivat parantaa merkittävästi koettua elämänlaatua.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoitus on koota tietoa terveyteen liittyvää elämänlaatua (HRQOL) ja sen pääluokkia koskevista tutkimuksista alkoholiriippuvuuden yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitetään masennuksen ja muiden psykopatologioiden vaikutukseen.

Tutkimuksen toteutus

MEDLINE- ja PsychINFO-tietokannoista löytyi vuosilta 2005-2012 42 valintakriteerit täyttävää tutkimusta, joista kerättiin systemaattisesti tietoa terveyteen liittyvästä elämänlaadusta.

Keskeiset tulokset

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus vaikuttaa terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQOL) ja sen pääluokkiin: yleiseen ja fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, yleiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, päivittäisiin toimintoihin, kipuun ja uneen. Masennus yhdistyi elämänlaadun tulosten heikkenemiseen ja persoonallisuushäiriöt vaikuttivat omalta osaltaan sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen vakavuuden asteeseen.

Johtopäätökset

Tutkimustulokset antavat vahvaa viitettä siitä, että alkoholiriippuvuus on ensisijainen syy terveyteen liittyvän elämänlaadun (HRQOL) kokonaisarvion sekä yleisen ja fyysisen terveyden, mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemiseen.

Tuloksen relevanssi:

Hoitointerventiot auttoivat terveyteen liittyvän elämänlaadun (HRQOL) ja sen pääluokkien tuloksien parantumiseen. Alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen mahdollistivat tulosten paranemisen, mutta ne eivät kuitenkaan ennustaneet kaikkia raportoituja positiivia muutoksia.

Teemat:

Alkoholi
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen