Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta

Tutkimuksen nimi:

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review

Tekijä:

Werb, D.

Viitteet:

International journal of drug policy 28, 1-9.

Julkaisuvuosi:

2016

Ingressi:

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tahdonvastaisesta huumehoidosta on vähän tutkimusnäyttöä. Nykyisen näytön perusteella se ei ole ainakaan vapaaehtoista hoitoa tehokkaampaa ja siihen sisältyy suuria ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja käydä läpi kaikki tahdonvastaiseen huumehoitoon liittyvät tutkimukset. Tämän perusteella arvioitiin tahdonvastaisen hoidon tehoa huumeiden käytön ja rikollisuuden vähentämisessä. Tutkimuksessa tahdonvastaisilla tarkoitettiin vain huumehoitoja, joissa ihmiselle ei tarjottu mitään vaihtoehtoja hoitoon hakeutumiseen, eli siihen eivät kuuluneet rangaistuksen suorittamisen vaihtoehtona tarjottavat hoidot.

Tutkimuksen toteutus

Ennen kesäkuun 15. päivää 2015 julkaistuja tahdonvastaisia huumehoitoja koskevia tutkimuksia etsittiin laajasti useista tietokannoista englanniksi, portugaliksi ja espanjaksi. Kaksi tutkijaa kävi elektronisessa haussa löytyneet 430 mahdollista tutkimusta läpi ja etsi tutkimukset, joissa oli tutkittu tahdonvastaista hoitoa ja hoidon jälkeistä huumeidenkäyttöä tai rikollisuutta. Lopulta vain yhdeksän tutkimusta täytti kriteerit. Tutkijat arvioivat ensin tutkimusten laadun ja arvioivat tutkimusten pohjalta millaista tutkimusnäyttöä tahdonvastaisen hoidon tehosta on olemassa.

Keskeiset tulokset

Yhdeksästä tutkimuksesta neljä oli Kaakkois-Aasiasta, neljä Pohjois-Amerikasta ja yksi Ruotsista.

Minkään tutkimuksen taso ei ollut erinomainen, vaan kaikissa oli heikkouksia kirjallisuuskatsauksen asettamien kysymysten näkökulmasta. Esimerkiksi suuressa osassa tutkimuksia tahdonvastaisen hoidon tuloksia ei verrattu mihinkään.

Suurimmassa osassa tutkimuksista ei havaittu, että tahdonvastaisesta hoidosta olisi ollut hyötyä huumeidenkäytön tai rikollisuuden kannalta. Kahdessa tutkimuksessa havaittiin negatiivisia ja kahdessa positiivisia tuloksia rikollisuuden tai huumeiden käytön suhteen.

Johtopäätökset

Tutkijoiden mukaan kirjallisuuskatsauksen tulosten kokonaisuus ei tue ajatusta siitä, että tahdonvastainen huumehoito olisi tuloksekas tapa vähentää huumeiden käyttöä tai rikollisuutta. Tutkijat muistuttavat, että tahdonvastainen hoito toimenpiteenä puuttuu erittäin vahvasti ihmisen perusoikeuksiin. Koska vapaaehtoisuuteen perustuvista huumehaittoja vähentävistä toimenpiteistä (esim. korvaushoito ja neulojenvaihto) on olemassa hyvää tutkimusnäyttöä, tutkijat suosittavat niiden käyttöä tahdonvastaisten hoitomuotojen sijaan.

Tuloksen relevanssi:

Suomessa tahdonvastaisesta huumehoidosta keskustellaan lähinnä raskaana olevien naisten pakkohoidon osalta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tahdonvastainen hoito ei vaikuta perustellulta ainakaan raskaana olevien naisten näkökulmasta.

Teemat:

Huumeet
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela