Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Skotlannin naloksoni -ohjelman vaikuttavuus opioidien käyttöön liittyvien kuolemien vähentämisessä

Tutkimuksen nimi:

Skotlannin naloksoni -ohjelman vaikuttavuus opioidien käyttöön liittyvien kuolemien vähentämisessä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Effectiveness of Scotland's National Naloxone Programme for reducing opioid-related deaths: a before (2006–10) versus after (2011–13) comparison.

Tekijä:

McAuley, A. Perry, S. Hunter, C.

Viitteet:

Addiction 111 (5): 883–891

Julkaisuvuosi:

2016

Ingressi:

Skotlannin naloksoni -ohjelma vähensi vankeudesta vapautumisen jälkeisiä opioidien yliannostuskuolemia.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Lyhyt koulutus ja standardoidun naloksoni -annoksen jakaminen opioidien yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi tuli Skotlannissa mahdolliseksi vuoden 2011 alussa henkilöille, joilla oli riski opioidiyliannokseen. Tutkimuksen tavoite on arvioida Skotlannin kansallisen naloksoni -ohjelman (2011-2013) vaikuttavuutta ja kustannus-hyötysuhdetta verrattuna tilanteeseen ennen ohjelman aloitusta (vuosina 2006-2010).

Tutkimuksen toteutus

Kansallisen politiikan ennen- jälkeen -arviointi. Kustannus-hyötysuhdetta arvioitiin lääkemääräyskulujen ja saavutettujen elinvuosien määrän suhteella per vältetty opioidikuolema. Opioideihin liittyvät kuolemantapaukset identifioitiin Skotlannin kansallisesta rekisteristä. Kuolemantapauksista määriteltiin niiden osuus, jotka olivat a) vapautuneet vankilasta neljän viikon sisällä ennen kuolemaa (ensisijainen tulosmittari) b) vapautuneet vankilasta tai kotiutettu sairaalasta neljän viikon sisällä ennen kuolemaa (toissijainen tulosmittari). Naloksoni -ohjelman vaikuttavuutta kuolemantapauksien vähentämisessä (vuosina 2011-2013) verrattiin (95 % luottamusväli) vuosien 2006-2010 tietoihin. Lääkekustannuksia arvioitiin suhteessa yhteen tai kymmeneen saavutettuun lisäelinvuoteen per ehkäisty opioidikuolema.

Keskeiset tulokset

Neljän viikon sisällä vankilasta vapautumisen jälkeen tapahtuneet opioidien käyttöön liittyvät kuolemat vähenivät 9,8 %:sta (vuodet 2006-2010) 6,3 %:tiin (vuodet 2011-2013). Vähennystä tapahtui sekä miehillä että naisilla, samoin kuin kaikissa ikäryhmissä. Vankilasta vapautuneiden tai sairaalasta kotiutettujen opioidikuolemat vähenivät 19 %:sta 14,9 %:tiin. Tämän perusteella voidaan arvioida, että naloksoniohjelma ehkäisi 42 vankeuden jälkeistä yliannostuskuolemaa vuosina 2011-2013. Ohjelmassa jaettiin yhteensä n. 12.000 naloksoniannosta, joiden kustannukset olivat kaiken kaikkiaan 225 000 puntaa. Ehkäistyn yliannoskuoleman hinnaksi arvioitiin 4.900-16.900 puntaa (saavutettu 1 lisävuosi elinaikaa) tai 560-1940 puntaa (saavutettu 10 lisävuotta lisäaikaa).

Johtopäätökset

Vuonna 2011 käynnistynyt Skotlannin kansallinen naloksoni-ohjelma oli yhteydessä 36 %:n vähennykseen niiden opioidikuolemien määrässä, jotka tapahtuivat neljän viikon kuluessa vankilasta vapautumisen jälkeen. Vankilasta vapautuneiden tai sairaalasta kotiutettujen yliannostuskuolemien määrässä tapahtui 22 %:n vähennys. Naloksoniohjelman arvioitiin vähentäneen merkittävästi vankilasta vapautumisen jälkeisiä mutta ei sairaalasta kotiutusten jälkeisiä yliannostuskuolemia.

Tuloksen relevanssi:

Huumeiden käyttäjillä on todettu lisääntynyt riski yliannostuskuolemaan väliaikaisten päihteettömien kausien jälkeen, erityisesti vankeudesta vapautumisen jälkeen, mutta myös esimerkiksi sairaalahoitojakson jälkeen. Skotlanti aloitti ensimmäisenä maana kansallisen ohjelman, jolla tuettiin naloksoni-lääkkeen jakamista riskiryhmille huumekuolemien ehkäisemiseksi. Pienimuotoisempia kokeiluja on ollut mm. Virossa. Skotlannin tulosten perusteella naloksoni-ohjelmia olisi syytä ottaa käyttöön nykyistä laajemmin. Tosin on huomattava, että ohjelma vähensi erityisesti vankeuden jälkeisiä kuolemia, jotka ovat vain osa kaikista kuolemista, mutta ei vaikuttanut merkittävästi sairaalajaksojen jälkeisten huumekuolemien määrään.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen