Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

SARS-epidemialle altistuneen sairaalahenkilökunnan alkoholin käyttö ja riippuvuusoireet

Tutkimuksen nimi:

SARS-epidemialle altistuneen sairaalahenkilökunnan alkoholin käyttö ja riippuvuusoireet

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Alcohol Abuse/Dependence Symptoms Among Hospital Employees Exposed to a SARS Outbreak

Tekijä:

Wu, P. Liu, X. Fang, Y. Fan, B. Fuller, C. Guan, Z. Yao, Z. Kong, J. Lu, J. Litvak, I.

Viitteet:

Wu, P., Liu, X., Fang, Y., Fan, B., Fuller, C. J., Guan, Z., Yao, Z., Kong, J., Lu, J. & Litvak, I. J. (2008). Alcohol abuse/dependence symptoms among hospital employees exposed to a SARS outbreak. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 43(6), p. 706. doi:10.1093/alcalc/agn073

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Artikkeli tutki vuonna 2003 SARS-viruksen aikaan työskennelleen sairaala- ja hoitohenkilökunnan post-traumaattista stressiä sekä alkoholin käyttöä ja riippuvuussuhdetta kolme vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen Kiinassa. Eri asemissa työskennellä sairaalahenkilöstöllä oli eroavia taipumuksia alkoholin käyttöön.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten SARS epidemiaan työssään altistuneet henkilöt olivat riippuvaisia alkoholin käytöstä kolme vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, oliko eri asemissa ja eri lailla virukseen altistuneet henkilöt kehittäneet eroavia riippuvaisuussuhteita ja minkälaisia psykologisia vaikutuksia vuoden 2003 tapahtumilla oli kohderyhmään.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin satunnaisesti valitusta sairaalatyöntekijöistä. Kohderyhmä koostui 549 osallistujasta; sairaalalääkäreistä, ylemmästä hallinnon henkilöstöstä ja sairaanhoitajista. Osallistujille lähetettiin kyselylomake, jossa kartoitettiin alkoholin käyttöä ja masennukseen sekä posttraumaattiseen stressiin (PTS) viittaavia oireita viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä verrattiin vastaajien sosiodemografisiin tekijöihin ja siihen kuinka altistuneita virukselle henkilöt olivat silloisissa työtehtävissään.

Keskeiset tulokset

Karanteeniin määrätyillä ja virukselle altistuneilla sairaalatyöntekijöillä havaittiin riippuvaisuutta alkoholiin sekä psyykkisiä oireita kolme vuotta epidemian jälkeen. Posttraumaattisen stressin ja masennuksen oireet korreloivat alkoholin käytön lisääntymiseen ja riippuvaisuussuhteen syventymiseen.

Johtopäätökset

Vakavan virusepidemian kanssa työskenneellä ja karanteeniin määrätyllä sairaalahenkilöstöllä oli psyykkisiä oireita ja traumoja, jotka olivat verrattavissa sotilaiden ja luonnonkatastrofissa kotinsa menettäneiden kokemuksiin.

Tuloksen relevanssi:

Virusepidemian vuoksi karanteeniin määräämisellä saattaa olla vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja alkoholin käyttöön.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Alix Helfer