Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa

Tutkimuksen nimi:

Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study.

Tekijä:

Zuckermann, A. Battista, K. Bélanger, S. Haddad, S. Butler, M. Costello, J. Leatherdale, S.

Viitteet:

Prev Med Rep. 2021;22:101351. Published 2021 Mar 11. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101351

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Kanada laillisti yli 18-vuotiaiden kannabiksen virkistyskäytön 17. lokakuuta 2018. Taustalla oli tarve suojella nuorten terveyttä kontrolloimalla ja rajoittamalla kannabiksen saatavuutta nuorten keskuudessa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla nuorten kannabiksen käytön trendejä ennen ja jälkeen kannabiksen laillistamista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto koostui Albertan, Brittiläisen Kolumbian, Ontarion ja Québecin lukioikäisten nuorten vastauksista, jotka osallistuivat COMPASS-tutkimukseen. Prospektiivinen kohorttitutkimus oli kerännyt tietoa kanadalaisten lukioikäisten nuorten kannabiksen käytöstä vuodesta 2012 lähtien.

Tutkimuksessa kysyttiin taustatietojen (mm. luokka, sukupuoli, etnisyys, paikkakunta, sosioekonominen tausta) lisäksi kannabiksen tai marihuanan käyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana. Kannabiksen käytön muutoksia tutkittiin semi-kokeellisella tutkimusasetelmalla pitkittäisellä poikkileikkausnäytettä (n = 102 685) kahtena ajanjaksona ennen laillistamista (lukuvuosina 2016/2017 ja 2017/2018) sekä laillistamisen jälkeen (lukuvuonna 2018/2019). Lisäksi muutoksia tutkittiin kolmen peräkkäisen vuosikurssin opiskelijoille (n = 5400) vuosittain lukuvuodesta 2016 vuoteen 2019 toteutetulla kyselyllä.

Keskeiset tulokset

Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyi 30,5 prosentista 32,4 prosenttiin lukuvuosien 2016/17 ja 2018/19 välillä. Poikkileikkausanalyysin mukaan kannabiksen käyttö oli merkitsevästi (1,05; p=0.0090) suurempi vuosi laillistamisen jälkeen kuin mitä se oli ennen laillistamista.

Johtopäätökset

Jo ennen kannabiksen myynnin laillistamista alkanut trendi kannabiksen käytön yleistymisestä ei kääntynyt laskuun laillistamista seuranneena vuonna. Tutkimustulokset viittasivat siihen, että kannabiksen laillistamista ei seurannut selkeitä muutoksia nuorten kannabiksen käytössä ainakaan lyhyellä aikavälillä. Nuorten kannabiksen käytön yleisyys pysyi ennallaan korkeana.

Tuloksen relevanssi:

COMPASS-tulosten valossa nuoret käyttivät tutkijoiden mukaan huolestuttavan paljon kannabista ja tilannetta olisi tarpeen tarkkailla pitkällä aikavälillä. Kannabiksen käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia kehittyviin aivoihin, esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeuksien muodossa.

Teemat:

Huumeet
Nuoret

Viittaajan nimi:

Alix Helfer & Teemu Kaskela