Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

PARADISE24fin-kyselyn ominaisuudet ja toimivuus päihdehoidon seurannassa

Tutkimuksen nimi:

PARADISE24fin-kyselyn ominaisuudet ja toimivuus päihdehoidon seurannassa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Longitudinal properties of the PARADISE24fin questionnaire in treatment of substance use disorders

Tekijä:

Cabello, M. de la Fuente, J. Ayuso-Mateos, J. Pitkänen, T.

Viitteet:

Addictive Behaviors 95 (2019) 125-128 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.03.009

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Hoitotyössä ja kuntoutuksessa tarvitaan tutkimukseen perustuvia menetelmiä. Käytettävyyttä voidaan tutkia kunnolla vasta sen jälkeen kun menetelmää on riittävän paljon käytetty. PARADISE24fin-kyselyn toimivuudesta seurantakäytössä on tutkittuja tuloksia.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Psykososiaalisten ongelmien väheneminen on päihdehoidossa yksi keskeinen tavoite. Muutoksen seuraamiseen tarvitaan luotettavia menetelmiä. Tutkimuksessa tarkastellaan menetelmän toimivuutta eli psykososiaalista toimintakykyä kartoittavan PARADISE24fin-kyselyn rakenteellista pysyvyyttä ja muutoksen osoittamisen herkkyyttä päihdehoidon aikana.

Tutkimuksen toteutus

Kaikkiaan 1153 suomalaista päihdehoidon asiakasta täytti PARADISE24fin kyselyn kahdesti hoidon aikana. Asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, mikä heidän tilanteensa oli kyselyn uudelleen täyttämisen aikaan: hoidon päättyminen, seuranta hoidon jatkuessa ja hoidon uudelleen aloittaminen. Kyselyn latentti rakenne analysoitiin sekä alku- että loppukartoituksen osalta konfirmatorista faktorianalyysiä käyttäen. Muutosherkkyyttä tutkittiin vertaamalla sekä latenttien että todellisten keskiarvojen muutosta kolmessa asiakasryhmässä.

Keskeiset tulokset

Kysely osoitti vahvaa rakenteellista pysyvyyttä ja muutosherkkyyttä seurannan aikana toisin sanoen psykososiaaliset vaikeudet pysyivät samantyyppisinä mutta muutoksia tapahtui vaikeuksien voimakkuudessa. Toimintakyky parani hoidon aikana, erityisesti niillä joilla toinen kartoitus oli tehty hoidon päättyessä.

Johtopäätökset

PARADISE24fin-kysely on luotettava kysely psykososiaalisia muutoksia koskevassa seurannassa päihdehoidon aikana.

Tuloksen relevanssi:

Hoidon ja kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että menetelmät ovat tutkittuja ja soveltuvat suomalaiseen kulttuuriin. PARADISE24fin-kyselyn toimivuutta suomalaisessa päihdehoidossa on nyt tutkittu keskeisistä näkökulmista ja tulokset on julkaistu kolmessa tieteellisessä julkaisussa (julkaisujen tiedot: http://www.a-klinikka.fi/paradise24fin). Ensimmäisessä julkaisussa todettiin että rakenne pysyy hyvin ja että avo- ja laitoshoidon asiakkaiden tilanteessa on eroa. Toisessa julkaisussa todettiin, että kysymykset voi esittää haastattelussa tai kyselynä ja että PARADISE24fin-kysely sisältää olennaisia toimintakykyä koskevia kysymyksiä sisällöllisesti luotettavasti. Kyselyä verrattiin myös muihin yleisesti käytössä olleisiiin kyselyihin kuten BDI-II-kyselyyn. Tässä kolmannessa artikkelissa tuli osoitettua se, että PARADISE24fin-kysely soveltuu muutoksen seurantaan.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen