Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Päihdeongelmat ja itsemurhan riski Yhdysvaltain armeijassa palvelleilla

Tutkimuksen nimi:

Päihdeongelmat ja itsemurhan riski Yhdysvaltain armeijassa palvelleilla

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Substance use disorders and the risk of suicide mortality among men and women in the US Veterans Health Administration

Tekijä:

Bohnert, K. Ilgen, M. Louzon, S. Mccarthy, J. Katz, I.

Viitteet:

Bohnert, K. M., Ilgen, M. A., Louzon, S., Mccarthy, J. F. & Katz, I. R. (2017). Substance use disorders and the risk of suicide mortality among men and women in the US Veterans Health Administration. Addiction, 112(7), pp. 1193-1201. doi:10.1111/add.13774

Julkaisuvuosi:

2017

Ingressi:

Päihdeongelmat kasvattavat itsemurhan riskiä, mutta riskin kasvu johtuu usein samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kokonais- ja itsemurhakuolleisuutta Yhdysvaltain armeijassa palvelleiden terveyspalveluita (US Veterans Health Administration) hyödyntäneiden keskuudessa kokonaisuudessaan ja sukupuolittain. Lisäksi tutkijat olivat kiinnostuneita diagnosoitujen päihdeongelmien yhteyksistä itsemurhan riskiin, sukupuoleen ja itsemurhan toteutustapaan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen kerättiin tiedot hieman alle 5 miljoonalta tilivuonna 2005 terveyspalveluita käyttäneeltä potilaalta, jotka olivat yhä elossa tilivuoden 2006 alussa. Potilaita seurattiin 6 vuotta tilikauden 2011 loppuun 30.9.2011 asti. Potilas-, kuolleisuus- ja kuolinsyytiedot kerättiin paikallisista hoitotietorekistereistä.

Elinaika-analyysit tehtiin Coxin suhteellisten riskitiheyksien mallilla ja muissa analyyseissä hyödynnettiin tilastollisia perusmenetelmiä.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksessa havaittiin naisilla, joilla oli jokin diagnosoitu päihdeongelma, suurempi itsemurhan riski kuin vastaavilla miehillä, kun iän ja muiden psykiatristen diagnoosien vaikutus oli otettu huomioon. Kyseisessä mallissa miehillä kaikki muut tutkitut päihteet (mm. alkoholi, kannabis, opioidit, amfetamiini tai sedatiivit) paitsi kokaiini kasvattivat itsemurhan riskiä.

Johtopäätökset

Päihdeongelmat kasvattavat itsemurhariskiä, mutta yleensä samanaikaisesti vallitsevan mielenterveyden häiriön vuoksi. Kuitenkin erityisesti miehillä päihdeongelma kasvattaa itsemurhan riskiä merkittävästi samanaikaisista mielenterveyden ongelmista huolimatta.

Tuloksen relevanssi:

Vaikka tutkimusasetelma koski yhdysvaltalaisia armeijassa palvelleita, niin tuloksia voidaan hyödyntää päihdetyössä myös Suomessa. Tutkimuksessa havaittiin päihdeongelmaisilla kasvanut itsemurhan riski, joten mielenterveyden hoitoonohjauksen tulee olla toimivaa myös päihdetyössä.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Huumeet
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Riku Laine