Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Päihdehoidossa olleiden nuorten mielenterveysongelmat vuoden seurantatutkimuksessa

Tutkimuksen nimi:

Päihdehoidossa olleiden nuorten mielenterveysongelmat vuoden seurantatutkimuksessa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Adolescents with substance use problems in outpatient treatment: a one-year prospective follow-up study focusing on mental health and gender differences

Tekijä:

Boson, K. Anderberg, M. Hagborg, J. Wennberg, P. Dahlberg, M.

Viitteet:

Subst Abuse Treat Prev Policy 17, 53 (2022). https://doi.org/10.1186/s13011-022-00482-2

Julkaisuvuosi:

2022

Ingressi:

Päihdehoidossa tulee kiinnittää huomiota nuorten mielenterveysongelmiin ja sukupuolisidonnaisiin hoidon tarpeisiin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida päihdehoitoon osallistuneiden nuorten mielenterveysongelmia sekä sitä, kuinka tietyt sukupuolisidonnaiset riskitekijät ennakoivat mielenterveyttä koskevia tuloksia yhden vuoden seurannassa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin Maria-klinikoiden tutkimushankkeessa Ruotsissa. Tutkimus yhdistää hoidon alussa strukturoidulla kyselyllä kerättyä tietoa vuoden seurannassa kerättyyn hoitorekisteritietoon. Tutkimukseen osallistui 455 yli 15-vuotiasta nuorta kaikista 932:sta vuonna 2016 klinikoille päihdehoitoon hakeutuneesta nuoresta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 29 % oli tyttöjä ja osallistuneiden keski-ikä oli 17 vuotta.

Keskeiset tulokset

71 %:lla pojista ja 81 %:lla tytöistä, joilla oli hoidon alussa psykiatrinen lääkitys, ilmeni mielenterveysongelmia vuoden seurannassa. 74 %:lla pojista ja 83 %:lla tytöistä, joilla oli hoidon alussa psykiatrinen hoitokontakti, ilmeni mielenterveysongelmia vuoden seurannassa. Koko aineistossa 42 %:lla nuorista ilmeni mielenterveysongelmia vuoden seurannassa.

Tytöillä oli poikia enemmän sekä avopäihdehoidon että psykiatrisen lääkityksen kirjauksia. Tytöt raportoivat myös hoidon alussa enemmän mielenterveyden häiriöiden oireita, erityisesti ahdistuneisuutta. Masennus ja itsetuhoiset ajatukset ennakoivat mielenterveysongelmia vuoden seurannassa. Mielenterveysongelmilla oli lievä yhteys 6-10 samanaikaiseen riskitekijään. Tytöillä ja pojilla havaittiin eroja mm. nukkumisvaikeuksissa, ahdistuneisuudessa, itsetuhoisissa ajatuksissa ja syömishäiriöissä.

Johtopäätökset

Päihdehoidossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota nuoriin, joilla on masentuneisuutta ja itsetuhoisia ajatuksia sekä nuoriin, joiden elämäntilanteessa toteutuu enemmän kuin kuusi yhtäaikaista mielenterveysongelmia ennakoivaa riskitekijää. Tulosten perusteella tytöt raportoivat enemmän mielenterveysongelmia ja saavat poikia todennäköisemmin mielenterveyshoitoa päihdehoidon aikana tai sen jälkeen.

Tuloksen relevanssi:

Päihdehoidon aikana tulee kiinnittää huomiota myös nuorten mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin. Tarvitaan lisätutkimusta sukupuolieroista ja erityisistä sukupuolisidonnaisista hoidon tarpeista päihdehoidon aikana.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Mielenterveys
Nuoret

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen