Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Tutkimuksen nimi:

Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Night‐time is the right time? Late‐night drinking and assaults in Finnish public and private settings.

Tekijä:

Mäkelä, P.

Viitteet:

Drug and Alcohol Review, 14 April 2020 https://doi.org/10.1111/dar.13068

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Suomalaiset juovat alkoholia eniten viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan, jolloin myös alkoholinkäytön välittömät haittavaikutukset ovat suurimmillaan.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoitus oli analysoida alkoholinkäytön ja pahoinpitelyrikollisuuden ajallista viikkovaihtelua tarkastelemalla myöhäisillan juomisen, arvioidun veren alkoholipitoisuuden, juomapaikan sekä juojan iän ja sukupuolen välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus perustuu vuoden 2016 juomatapatutkimuksen aineistoon ja poliisirekisteritietoihin. Tilastollisina menetelminä on käytetty taulukointia ja logistista regressioanalyysia.

Keskeiset tulokset

Suomalaisten alkoholinkäyttö on yleisintä viikonloppuiltaisin kello 20–21. Tähän aikaan lauantaisin noin 840 000 suomalaista juo alkoholia. Alkoholinkäyttö yöaikaan on tyypillisesti humalajuomista sekä kodeissa että anniskelupaikoissa, mutta anniskelupaikkojen juomistilanteista suurempi osuus ajoittuu aamuyön tunteihin kuin kotiympäristöjen juomistilanteista. Humalajuomisella on suurempi rooli anniskelupaikoissa. Pahoinpitelyt ovat myös yleisimpiä viikonloppuisin, mutta niiden huippu ajoittuu hieman myöhemmäksi kuin alkoholinkäytön, aamuyöhön klo 3-5. Vastaajien arvioitu veren alkoholipitoisuus nousi voimakkaasti juomistilanteen jatkuessa myöhään yöhön.

Johtopäätökset

Alkoholinkäyttö – ja erityisesti humalajuominen – on yhteydessä pahoinpitelyrikollisuuteen. Pahoinpitelyjen huippu yleisillä paikoilla osuu ajallisesti anniskelupaikkojen myöhäiseen sulkemisaikaan, jolloin alkoholinkäyttäjien arvioitu veren alkoholipitoisuus on korkea. Alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi yleisillä paikoilla tarvitaan myös anniskelupaikkojen tehokasta omavalvontaa ja sitä tukevaa viranomaisvalvontaa, kuten rajoitettuja aukioloaikoja, vastuullisia anniskelukäytäntöjä ja aggressioiden hallintaa tukevia interventioita.

Tuloksen relevanssi:

Tietoisuuden lisääminen juomisen haitoista ja riskirajoista on tärkeää. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittaessa tuen tarjoamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen