Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Motivoiva haastattelu lääketieteellisessä hoidossa

Tutkimuksen nimi:

Motivoiva haastattelu lääketieteellisessä hoidossa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Motivational interviewing in medical care settings: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Tekijä:

Lundahl, B. Moleni, T. Butters, R. Tollefson, D. Butler, C.

Viitteet:

Patient Education and Counseling 93 (2): 157–168.

Julkaisuvuosi:

2013

Ingressi:

Motivoivan haastattelun avulla voidaan lääketieteellisen hoidon yhteydessä rohkaista asiakkaita terveyttä edistäviin käyttäytymismuutoksiin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää motivoivan haastattelun tehokkuutta lääketieteellisen hoidon yhteydessä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin avulla.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen valittiin satunnaistettuja hoitotutkimuksia, joissa arvioitiin motivoivan haastattelun vaikuttavuutta lääketieteellisen hoidon yhteydessä. Tarkasteluun valikoitui 48 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 9618 potilasta. Motivoivan haastattelun vaikutusta verrattiin näissä tutkimuksissa yleensä ryhmiin, jotka olivat tavallisessa hoidossa, odottivat hoitoon pääsyä tai saivat vain informatiivista tietoa.

Keskeiset tulokset

Motivoiva haastattelu osoittautui erityisen lupaavaksi mm. HIV-viruksen hoidossa, hammashoidossa, painonhallinnassa, liikunnan lisäämisessä, alkoholin käytön ja tupakoinnin hallinnassa sekä hoito- ja muutosmyönteisyyden vahvistamisessa. Motivoiva haastattelu ei osoittautunut tehokkaaksi esimerkiksi syömishäiriöiden tai seksuaalisen riskikäyttäytymisen hoidossa.

Johtopäätökset

Tutkimus on ensimmäinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi motivoivan haastattelun soveltuvuudesta käytettäväksi lääketieteellisen hoidon yhteydessä. Tutkimuksen perusteella motivoiva haastattelu toimii lääketieteellisen hoidon yhteydessä yhtä hyvin kuin päihdehoidossa tai erityisillä klinikoilla, joista on aikaisemmin saatu positiivisia tuloksia. Ammattilaiset voivat käyttää motivoivan haastattelun menetelmää erilaisten lääketieteellisten hoitojen yhteydessä erilaisille asiakasryhmille.

Motivoivaa haastattelua voidaan käyttää lisäämään asiakkaiden kykyä terveyskäyttäytymisen muutoksiin: esimerkiksi liikunnan lisäämisessä, painonhallinnassa, verenpaineen ja kolesterolin hoidossa ja haitallisen päihteiden käytön vähentämisessä. Motivoivaa haastattelua on helppo soveltaa käytännön työssä ja sillä on myönteisiä vaikutuksia myös ilman aikaa vievää valvontaa ja seurantaa.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimus vahvistaa aikaisempia tuloksia motivoivan haastattelun vaikuttavuudesta päihdehoidossa. Motivoivan haastattelun ytimessä on tukea antava ja muutospuhetta synnyttävä yhteistyösuhde. Myös päihdetyössä on hyvä muistaa tutkijoiden loppupäätelmä: Jos voit käyttää hieman ylimääräistä aikaa asiakassuhteen rakentamiseen ja muutospuheen synnyttämiseen, voit odottaa 10 – 15 %:n parannusta hoidon tulokseen.

Teemat:

Alkoholi
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Toiminnalliset riippuvuudet
Tupakka

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen