Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Tutkimuksen nimi:

Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Tekijä:

Härkönen, J. Raitasalo, K. Lintonen, T. Mäkelä, P.

Viitteet:

Yhteiskuntapolitiikka 3/2021: 251-262

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

60 % 15-16-vuotiaista nuorista käyttää alkoholia. Tyttöjen käyttömäärät, humalakerrat sekä juomasekoitusten ja väkevien käyttö ovat kasvussa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella miten 15- ja 16-vuotiaiden nuorten alkoholinkäyttö ja eri juomalajien suosio muuttuivat vuosien 2015 ja 2019 välillä, kun vuonna 2018 voimaan tullut uusi alkoholilaki vapautti alle 5,5-prosenttisten juomasekoitusten myynnin kaupoissa.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistona käytettiin nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevän eurooppalaisen koululaiskyselyn (ESPAD) Suomen aineistoa vuosilta 2015 ja 2019. Eroja alkoholinkäyttötavoissa tarkasteltiin yksinkertaisten frekvenssijakaumien ja keskiarvojen avulla. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin viiden prosentin riskitasoa (p < 0,05), ja muutosten tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin regressioanalyysillä, jossa selittävinä muuttujina olivat sukupuoli, vuosi sekä sukupuolen ja vuoden interaktio.

Keskeiset tulokset

Alkoholinkäyttökertojen määrä väheni sekä tytöillä että pojilla vuosien 2015 ja 2019 välillä. Väheneminen johtui raittiiden osuuden kasvusta (36 % -> 40 %), sillä käyttökertojen keskimääräinen lukumäärä 12 viime kuukauden aikana pysyi samalla tasolla alkoholia käyttävien nuorten keskuudessa. Tyttöjen humalakerrat lisääntyivät selvästi. Kaikista alkoholia joskus käyttäneistä nuorista reilu puolet (52 %) raportoi humalajuomista vähintään kerran vuodessa. 11 %:lla humalakertoja oli ollut kymmenen kertaa tai sitä useammin. Olut pysyi poikien suosituimpana alkoholijuomana. Tytöillä juomasekoitusten sekä väkevien käyttökerrat lisääntyivät.

Johtopäätökset

Tulosten perusteella vuoden 2018 alkoholilakimuutos, joka lisäsi nuorille mieluisten juomalajien eli juomasekoitusten saatavuutta, saattaa olla yhteydessä alkoholia käyttävien tyttöjen alkoholin-kulutuksen lisääntymiseen tai jopa raittiuden laskevan trendin pysähtymiseen. Nuorten terveystapatutkimuksen ja Kouluterveyskyselyn mukaan alaikäisten raittius ei ole enää lisääntynyt vuoden 2017 jälkeen.

Tuloksen relevanssi:

Ostokokeilla on pystytty osoittamaan, että nuorten on helpompi hankkia alkoholijuomia elintarvikeliikkeistä kuin Alkoista. Nuorten yleisin tapa hankkia alkoholijuomia on kavereiden avustuksella tai tarjoamana. Raittiiden nuorten osuuden kasvun pysähtyminen ja nuorten juomatapojen muutokset voivat ennakoida nuorten alkoholinkäytön lisääntymistä.

Teemat:

Alkoholi
Nuoret

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen