Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä? Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tuloksia

Tutkimuksen nimi:

Mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä? Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tuloksia

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

What makes mental health and substance use services youth friendly? A scoping review of literature

Tekijä:

Hawke, L. Mehra, K. Settipani, C. Relihan, J. Darnay, K. Chaim, G. Henderson, J.

Viitteet:

Hawke, L. D., Mehra, K., Settipani, C., Relihan, J., Darnay, K., Chaim, G. & Henderson, J. What makes mental health and substance use services youth friendly? A scoping review of literature. BMC Health Serv Res. 2019 Apr 27;19(1):257. doi: 10.1186/s12913-019-4066-5. PMID: 31029109; PMCID: PMC6486969.

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta nämä tavoittaisivat ja sitouttaisivat kohderyhmäänsä. Palveluiden nuorilähtöisyyttä ei ole kumminkaan tarkkaan määritelty. Kanadalaistutkijoiden tekemä kirjallisuuskatsaus pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kartoittaa kirjallisuutta nuorilähtöisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista tärkeiden ominaisuuksien tunnistamiseksi, odotettujen vaikutusten hahmottamiseksi ja käsitteen määrittelyksi.

Tutkimuksen toteutus

Katsaus suoritettiin hakemalla kirjallisuutta seitsemästä eri tietokannasta ja käymällä läpi harmaata kirjallisuutta. Yhteensä 28 asiakirjaa pidettiin tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisinä. Aineistosta poimittiin olennaista tietoa. Tuloksia analysoitiin ja esiteltiin nuorista, hoitoalan henkilökunnasta ja palveluntarjoajista koostuvalle sidosryhmälle.

Keskeiset tulokset

Nuorille mieluisat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat integroituja, osallistavia, luottamuksellisia ja turvallisia. Fyysisesti nuorisoystävällinen ympäristö on kirkas, mukava ja paikan päältä saa erilaisia tietoiskuja- ja lomakkeita, sijainniltaan tämä on keskeisellä paikalla ja saavutettavissa lyhyellä odotusajalla. Henkilökunnalta odotetaan asianmukaisia viestintä- ja neuvontataitoja. Palveluilta odotetaan muuten yksilöllisyyttä ja innovatiivisuutta.

Johtopäätökset

Mielenterveyden ja päihdepalveluiden nuorilähtöisyyden parantaminen alkaa kuuntelemalla nuoria niin organisaatioissa kuin politiikassa, ympäristökysymyksissä, palveluntarjoajissa ja hoitopalveluissa. Nuorisoystävällisyydellä on vaikutuksia hoidon saantiin, sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. Nuorilähtöisten palveluiden vaikutusten määrittämiseksi tarvitaan tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia.

Tuloksen relevanssi:

Yleensä nuoria olisi tärkeää kuunnella mielenterveys- ja päihdepalveluita suunnitellessa. Palveluita kuuluu kehittää ja uudistaa, jotta nuoret ja nuorten tukipalvelut voisivat kohdata paremmin.

Teemat:

Mielenterveys
Nuoret
Päihteet ja tapaturmat

Viittaajan nimi:

Alix Helfer