Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mielialahäiriöistä kärsivien mielenterveyden tila koronapandemian aikaan Australiassa: alustavia tuloksia COLLATE-projektista

Tutkimuksen nimi:

Mielialahäiriöistä kärsivien mielenterveyden tila koronapandemian aikaan Australiassa: alustavia tuloksia COLLATE-projektista

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Mental health status of individuals with a mood-disorder during the COVID- 19 pandemic in Australia: Initial results from the COLLATE project

Tekijä:

Rheenen, T. Meyerb, D. Neill, E. Phillipou, A. Tan, E. Toh, T. Rossell, S.

Viitteet:

Rheenen T., Meyerb D., Neill E., Phillipou A., Tan E., Toh T., Rossell, S. (2020). Mental health status of individuals with a mood-disorder during the COVID-19 pandemic in Australia: Initial results from the COLLATE project. Journal of Affective Disorders, volume 275, p 69-77, ISSN 0165-0327, https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.037

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Koronaviruspandemian (COVID-19) hillitsemistä ehkäisevät toimet, kuten sosiaalinen eristäytyminen, voivat olla haitallisia erityisesti mielenterveysongelmia kokeneille henkilöille.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, minkälaisia vaikutuksia koronapandemialla oli mielenterveyshäiriöitä kokeneiden mielenterveyteen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkijat kartoittivat koronapandemian aiheuttamia muutoksia kohderyhmän elämässä sekä ensisijaisia huolenaiheita ja henkistä tilaa. Vastauksia kerättiin verkossa osana australialaista COLLATE (COvid-19 and you: mentaL healTth AusTralia now SurvEy) -hanketta. Kyselytutkimus käynnistettiin 1. huhtikuuta 2020 ja vastauksia kerättiin 4. huhtikuuta asti. Tutkimuksessa vertailtiin määrällisin menetelmin mielenterveyshäiriöitä (kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai masennusta) kokeneita niihin vastaajiin, jotka eivät kärsineet mielenterveysongelmista. Vertailu perustui vastaajien ilmoittamaan tilaan omasta mielenterveydestään.

Keskeiset tulokset

Vastaajista yhteensä 1292 merkitsi kärsivänsä mielenterveyshäiriöitä (kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus) ja 3167 ei kärsinyt mielenterveysongelmista. Stressi- ja masennusoireet jakautuivat epätasaisesti vastaajaryhmien välillä. Ahdistus oli lisääntynyt mielialahäiriöitä kokeneiden ryhmässä. Mielialahäiriötä kokeneet vastaajat kokivat ahdistusta pandemian taloudellisista seurauksista ja huolia läheisistään sekä omasta terveydestään.

Johtopäätökset

Koronapandemian aiheuttamat äkilliset elämänmuutokset voivat lisätä ahdista ja olla haitallisia erityisesti mielialahäiriöistä kärsiviin. Tutkimusta rajoitti se, että mielenterveysongelmat olivat vastaajien itse merkittävissä, eikä diagnoosia ollut kliinisesti vahvistettu.

Tuloksen relevanssi:

Tutkittu tieto voi auttaa huomioimaan paremmin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät poikkeustilassa.

Teemat:

Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Alix Helfer