Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Masennukseen liittyvän terveystiedon etsimisen muutokset päivittäin: tapaustutkimus käyttäen Googlen kehityssuuntadataa Suomesta

Tutkimuksen nimi:

Masennukseen liittyvän terveystiedon etsimisen muutokset päivittäin: tapaustutkimus käyttäen Googlen kehityssuuntadataa Suomesta

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Diurnal Variations of Depression-Related Health Information Seeking: Case Study in Finland Using Google Trends

Tekijä:

Tana, J. Kettunen, J. Eirola, E. Paakkonen, H.

Viitteet:

Tana, J., Kettunen, J., Eirola, E. & Paakkonen, H. (2018). ”Diurnal Variations of Depression-Related Health Information Seeking: Case Study in Finland Using Google Trends.” JMIR Mental Health 5(2):e43 doi: 10.2196/mental.9152

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Internetistä haettava tieto masennuksesta vaihtelee tietyn päivittäisen rytmin mukaan.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida päivittäisiä muutoksia masennukseen liittyvän tiedon etsimisestä internetistä sekä selvittää masennukseen liittyvän tiedon ja avun hakemista tunneittain.

Tutkimuksen toteutus

Data ladattiin Google Trends -palvelusta maaliskuussa 2017 viikoittain, jotta mahdollisimman tarkka aineisto saatiin käyttöön. Google Trends on ilmainen internetpalvelu, josta saa ajanjaksoittain hakusanojen trendejä, joista näkyy, kuinka paljon tiettyjä hakusanoja on käytetty tietyllä ajanjaksolla. Data näytti paljonko kuutta erilaista masennukseen liittyvää aihetta, oli haettu tunneittain. Jatkuva aaltomuutos lisättiin tunneittaiseen dataan, jotta voitiin keskittyä päivittäisiin muutoksiin. Data jaettiin kolmeen ryhmään, 8:00-15:59, 16:00-23:59 ja 0:00-7:59, jolloin oli mahdollista vertailla toimistoajan, vapaa-ajan sekä yön välisiä eroja masennukseen liittyvien tietojen hakemisessa internetistä.

Keskeiset tulokset

Datassa näkyi, että sama kaava toistui päivittäin masennukseen liittyviä Google hakuja tarkasteltaessa. Jokaista kuutta masennukseen liittyvää aihetta haettiin yöaikaan enemmän kuin päivällä. Selkeä piikki oli kello 23 ja 4 välillä, kun taas hakujen määrä oli pienempi kello 5 ja 22 välillä.

Johtopäätökset

Avun hakemisella masennukseen on tietty päivittäinen kaava, jossa hakujen määrä nousee merkittävästi ilta- ja yöaikaan, sillä illalla ja yöllä ihmisillä ei ole yhtä paljon virikkeitä kuin päivällä, ja heillä on enemmän aikaa miettiä omaa hyvinvointiaan. Myös masennuksen yhteydellä nukkumisvaikeuksiin on osuutta asiaan. Tunneittain analysoitu tieto voi auttaa kehittämään mielenterveyspalveluita verkossa sekä aikaisempaan väliintuloon, millä puolestaan on positiivinen vaikutus terveyteen.

Tuloksen relevanssi:

Tutkittu tieto voi auttaa kehittämään terveyteen ja päihdetyöhön liittyviä internetpalveluita.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Virvatuli Uusimäki