Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Tutkimuksen nimi:

Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Addiction in the family is a major but neglected contributor to the global burden of adult ill-health

Tekijä:

Orford, J. Velleman, R. Natera, G. Templeton, L. Copello, A.

Viitteet:

Social Science & Medicine 78 (2013): 70-77

Julkaisuvuosi:

2013

Ingressi:

Riippuvuusongelmaisen henkilön läheiset jäävät usein huomiotta. Artikkeli sisältää viitekehyksen ja kuvauksen keskeisistä käsitteistä (kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea). joiden pohjalta läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio on kehitetty.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Riippuvuudet aiheuttavat tuskaa ja kärsimystä lukemattomalle määrälle läheisiä maailmanlaajuisesti. Ongelman laajuudesta sekä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kuormittavuudesta huolimatta asia on usein käytännössä sivuutettu. Artikkeli tarjoaa kansainväliseen tutkimukseen perustuvan viitekehyksen ja käsitteet läheisten kokemusten kuvaamiseen ja selittämiseen. Viitekehys sopii sekä toiminnallisiin että päihderiippuvuuksiin.

Keskeiset tulokset

Keskeisiä käsitteitä läheisten kokemusten kannalta on neljä: stress – strain – coping – support (SSCS), suomeksi kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea. Kuormittamisella tarkoitetaan stressiä, epävarmuutta, huolta, pelkoa ja menetystä sekä ihmissuhteiden laadun ja kommunikaation heikkenemistä, joita läheiset riippuvaisen ympärillä kokevat. Kuormitus kuluttaa läheisiä ja tekee heistä alttiita monenlaisille kielteisille tunteille sekä psyykkisille ja fyysisille oireille. SSCS malli sisältää kolme tunnistettua läheisten selviytymiskeinoa: mukautuminen, vetäytyminen ja vastustaminen. Sosiaalisen tuen tarve on läheisillä suuri, mutta sen vastaanottamisessa on erilaisia esteitä.

Johtopäätökset

Läheisten on tärkeä saada apua heidän itsensä takia. Monissa läheisen mukaan ottavissa hoitomuodoissa läheinen on vain seuralaisena tai riippuvaisen henkilön hoidon tukena. SSCS-mallin pohjalta on kehitetty läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio, jonka vaikutuksista on tutkimusten mukaan saatu monissa maissa hyviä tuloksia. Interventio soveltuu järjestöjen käyttöön ja perusterveydenhuoltoon, mutta sen käyttöön tarvitaan lyhyt koulutusjakso.

Tuloksen relevanssi:

Riippuvaisen henkilön läheisten huomioon ottaminen päihdetyössä on tärkeää läheisen oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. On suuri joukko läheisiä, jotka ovat kuormittuneita ja oirehtivat. Artikkelissa kuvataan keskeiset käsitteet, joista on apua läheisen kokemuksen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. Viitekehyksen pohjalta on kehitetty myös interventio, josta on hyviä kokemuksia. Sen toimivuutta on tutkittu useissa maissa.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Toiminnalliset riippuvuudet

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen