Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Kuinka vaikuttavia ovat terapeuttiset yhteisöt vankilassa?

Tutkimuksen nimi:

Kuinka vaikuttavia ovat terapeuttiset yhteisöt vankilassa?

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Doing time on a TC: how effective are drug-free therapeutic communities in prison? A review of the literature.

Tekijä:

Aslan, L.

Viitteet:

International Journal of Therapeutic Communities 39 (1): s. 26–34.

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Terapeuttinen yhteisöhoito vankilassa ja sitä seuraava jälkikuntoutus vähentävät päihteiden käyttöä ja uusintarikollisuutta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on etsiä näyttöä nykyisten vankiloissa toimivien terapeuttisten yhteisöjen hoidon vaikuttavuudesta.

Tutkimuksen toteutus

Kirjallisuuskatsaus keskittyy vuosina 2007-2017 julkaistuihin tutkimuksiin. Mukaan otettiin 20 tutkimusta, joissa oli vähintään kvasi-kokeellinen asetelma, riittävän isot tutkimusjoukot ja jotka tarkastelivat uusintarikollisuutta ja päihteiden käyttöön retkahtamista. Tutkimuksista vain kahdessa oli satunnaistettu tutkimusasetelma, mutta tarkasteltavien tutkimusten vahvuuksia ovat laaja kohderyhmä (yli 4000 henkilöä), tarkoin kuvatut tutkimusryhmät ja tilastolliset analyysit ja pitkät seuranta-ajat (pisimmillään yli 6 vuotta).

Keskeiset tulokset

Nykyiset terapeuttiset yhteisöhoidot vähentävät päihteiden käyttöön palaamista ja uusintarikollisuutta tehokkaammin kuin muut päihdeongelmista kärsiville vangeille suunnatut päihdekuntoutusohjelmat. Vain kahdessa tutkimuksessa terapeuttisen yhteisön hoitotulokset olivat muita heikommat ja yhdessä tulokset heikkenivät seuranta-ajan pidentyessä.

Johtopäätökset

Vankeusaikaista terapeuttista yhteisöhoitoa seuraava jälkikuntoutus tukee vapautumisen siirtymävaihetta, hoidon tuloksellisuutta ja pitkäkestoista kuntoutumista. Tulevissa tutkimuksissa tulisikin tarkastella jälkikuntoutuksen muotoja ja sisällöllistä vastaavuutta terapeuttisen yhteisön periaatteiden kanssa.

Tuloksen relevanssi:

Terapeuttisten hoitoyhteisöjen vahvuuksia ovat mm. yhteisöllisyys eli yhteisön käyttö muutoksen välineenä, pitkät hoitoajat ja vankeuden jälkeinen jatkokuntoutus. Hoidon vaikuttavuutta koskevia tuloksia on kritisoitu asiakasryhmän valikoituvuuden ja puuttuvien satunnaistettujen koeasetelmien vuoksi. Terapeuttinen hoitoyhteisö on kuitenkin perinteinen ja käytännössä koeteltu hoitomuoto, joka monipuolistaa päihdeongelmista kärsiville tarjolla olevia palveluja. Ikävä kyllä ainoa Suomen vankiloissa n. 15 vuotta toiminut terapeuttinen hoitoyhteisö on lopetettu.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen