Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Koti katkaisuhoidon tilana

Tutkimuksen nimi:

Koti katkaisuhoidon tilana

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Koti katkaisuhoidon tilana

Tekijä:

Holmberg, S. Ranta, J.

Viitteet:

Holmberg, S., & Ranta, J. . (2021). Koti katkaisuhoidon tilana. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(1), 54–70. https://doi.org/10.30668/janus.84835

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Katkaisuhoidon jalkauttaminen asiakkaiden koteihin on yksi keino rakentaa helposti saavutettavaa, asiakkaille tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta päihdehoitojärjestelmää. Kotona toteutettava katkaisuhoitoon, eli kotikatko, on lisääntynyt Suomessa 2010-luvulta lähtien ja on vakiinnuttanut asemaansa yhtenä päihdetyön muotona. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kotiin jalkautuva psykososiaalinen alkoholikatkaisuhoito poikkeaa perinteiseksi mielletystä lääkehoitoon perustuvasta katkaisuhoidosta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Katkaisuhoidon voi olettaa saavan erityisiä piirteitä, kun se viedään perinteisestä laitosympäristöstään yksityiseen, henkilökohtaisten muistojen ja tapahtumien värittämään ja asiakkaiden kontrolloimaan tilaan, jossa suomalaiset yleisimmin juovat. Artikkelin tavoitteena on selvittää liikkuvalla etnografialla, miten koti tilana tukee ja haastaa psykososiaalisesti orientoituneen katkaisuhoidon käytäntöjä (kotikatkoa). Tutkimuksen metodologinen kehys nojaa kodin maantieteen perinteeseen. Siinä kotia lähestytään monimerkityksellisenä kulttuuristen, materiaalisten, emotionaalisten ja sosiaalisten merkitysten läpäisemänä tilana.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2018 liikkuvalla etnografialla suomalaisesta kotikatkopalvelusta. Se koostuu kahdeksalla kotikäynnillä nauhoitetusta asiakas-työntekijävuorovaikutuksesta ja näiden havainnoinneista.

Keskeiset tulokset

Tutkimus havainnollistaa, kuinka kotia merkityksellistetään paitsi asiakkaan yksityisenä tilana, myös päihdetyön toteuttamisympäristönä. Esimerkiksi kotiympäristö ja tutut esineet toimivat eräänlaisina ”jäänmurtajina” asiakastapaamisissa sekä mahdollistavat sensitiivisen kotikatkokohtaamisen työntekijän ja asiakkaan välillä. Koti elementteineen ja rutiineineen luo turvallisen ja häpeältä suojaavan sekä autonomiaa ja tukea antavan tilan juomisen lopettamiselle.

Johtopäätökset

Kotikatko purkaa perinteisiä katkaisuhoidon institutionaalisia sääntöjä, luoden kontrollivapaan ja asiakaslähtöisyyttä tukevan tilan. Kotikatko edellyttää asiakkaalta tietoisuutta tilaan liittyvistä juomista laukaisevista tekijöistä sekä omasta vastuustaan osana kotona toteutettavaa katkaisuhoitoa. Kotiympäristö voi myös aiheuttaa haasteita päihdetyön käytännöille, esimerkiksi kun työntekijät tarvitsevat käyttöönsä laitoksen tarjoamia fyysisiä työvalineitä (esim. tietojärjestelmiä tai konsultaatioapua lääkehoidon kysymyksissä). Katkaisuhoidon toteuttaminen kotona saattaa myös herättää asiakkaissa mietteitä siitä, mitä naapurit ajattelevat ja ainakin huolta autonomisen vapauden tuomasta vastuusta.

Tuloksen relevanssi:

Psykososiaalisen orientaation lähtökohtana on asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen ja tukeminen kokonaisvaltaisesti heti vieroittautumisen alusta lähtien. Asiakkaiden usein kompleksisten elämäntilanteiden vuoksi lääketieteellisesti ohjattu katkaisuhoito tarvitseekin muun päihdehoidon tavoin rinnalleen psykososiaalista orientaatiota. Kaikkea vastuuta ei kuitenkaan kuuluisi jättää asiakkaalle, vaan kotikatkoa olisi pidettävä täydentävänä palvelumuotona.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Alix Helfer