Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Isän alkoholinkäyttö ja pitkän aikavälin vaikutukset lasten kuolleisuuteen

Tutkimuksen nimi:

Isän alkoholinkäyttö ja pitkän aikavälin vaikutukset lasten kuolleisuuteen

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Father’s Alcohol Consumption and Long-Term Risk for Mortality in Offspring

Tekijä:

Landberg, J. Danielsson, A. Falkstedt, D. Hemmingsson, T.

Viitteet:

Landberg, J., Danielsson, A-N., Falkstedt, D. & Hemmingsson, T. (2018). “Father’s Alcohol Consumption and Long-Term Risk for Mortality in Offspring.” Alcohol and Alcoholism, 53(6): 753-759

Julkaisuvuosi:

2018

Ingressi:

Ruotsalainen pitkittäistutkimus osoitti, että isän alkoholinkäytöllä on yhteys lasten alkoholiin liittyviin kuolemiin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhteyttä isän alkoholinkäytön ja lasten kuolleisuuden välillä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin käyttämällä Ruotsissa asevelvollisista 18-20-vuotiaista miehistä vuosina 1969-1970 kerättyä dataa isän ja lapsen alkoholikäytöstä sekä lapsen tupakoinnista, mielenterveydestä ja poliisi/lastensuojelukontakteista. Tutkimukseen osallistuneet täyttivät kyselyn, jossa kysyttiin, kuinka usein heidän isänsä käytti alkoholia. Kysymyksessä oli neljä vastausvaihtoehtoa: ei koskaan, harvoin, joskus ja usein. Isät, joilla oli alkoholiin liittyvä diagnoosi, identifioitiin kansallisen terveysrekisterin kautta. Yhteensä datassa oli 46284 miehen tiedot, jotka olivat seurannan aikana 20-60-vuotiaita. Tiedot kuolleisuudesta saatiin kansallisesta kuolleisuusrekisteristä vuosilta 1971-2008. Kuolleisuusluvut näyttivät kokonaiskuolleisuuden, alkoholiin liittyvät kuolemat sekä väkivaltaan liittyvät kuolemat. Väkivaltaisiin kuolemiin luettiin myös itsemurhat.

Keskeiset tulokset

Verrattuna poikiin, joiden isät eivät käyttäneet ollenkaan alkoholia, alkoholiin liittyvän kuolemanriski kasvoi pojilla, joiden isät käyttivät alkoholia. Väkivaltaisen kuolemanriski kasvoi merkittävästi pojilla, joiden isät joivat alkoholia joskus tai usein, mutta itsemurhariski kasvoi vain pojilla, joiden isät käyttivät alkoholia usein. Pojilla, joiden isällä oli diagnosoitu alkoholiongelma, oli kolminkertainen riski kuolla alkoholiin liittyvä kuolema ja kymmenenkertainen riski verrattuna poikiin, joiden isä ei käyttänyt ollenkaan alkoholia. Kuitenkin poikia, joiden isällä oli diagnosoitu alkoholiongelma, oli vähän, joten määrällisesti enemmän poikia kuoli, joiden isällä ei ollut diagnosoitua alkoholiongelmaa.

Johtopäätökset

Isän alkoholinkäyttö lisää lapsen riskiä kuolla alkoholiin liittyviin syihin. Isän alkoholinkäyttö lisää myös lapsen riskiä kuolla itsemurhaan tai väkivaltaisesti, mutta nämä ovat yhteydessä myös lapsuuden psykososiaalisiin olosuhteisiin sekä vanhempien alkoholinkäyttöön.

Tuloksen relevanssi:

Alkoholiin liittyviä haittoja ennaltaehkäistään usein vain sellaisilla lapsilla, joiden vanhimmilla on diagnosoitu alkoholiongelma, mutta tutkimuksen perusteella ennaltaehkäisyä pitäisi tehostaa myös lapsilla, joiden vanhemmilla ei ole diagnosoitua alkoholiongelmaa ja alkoholinkäyttöä kokonaisuudessaan tulisi vähentää yhteiskunnassa.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Läheiset
Nuoret

Viittaajan nimi:

Virvatuli Uusimäki