Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Internetin käyttö fyysisen terveydentilan oireiden arvioimiseen: järjestelmällinen katsaus

Tutkimuksen nimi:

Internetin käyttö fyysisen terveydentilan oireiden arvioimiseen: järjestelmällinen katsaus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Web Use for Symptom Appraisal of Physical Health Conditions: A Systematic Review.

Tekijä:

Mueller, J. Jay, C. Harper, S. Davies, A. Vega, J. Todd, C.

Viitteet:

Mueller, J., Jay, C., Harper, S., Davies, A., Vega, J., & Todd, C. (2017). Web Use for Symptom Appraisal of Physical Health Conditions: A Systematic Review. Journal of medical Internet research, 19(6), e202. https://doi.org/10.2196/jmir.6755

Julkaisuvuosi:

2017

Ingressi:

Internetin käyttö terveysongelmien itsediagnosointiin voi vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tavoitteena oli tehdä kattava tilannekatsaus jo olemassa olevista tutkimuksista liittyen internetin käyttöön itsediagnosoinnin välineenä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen rooli internetissä tapahtuvalla oireiden arvioinnilla tai itsediagnosoinnilla on terveydenhuollon kannalta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa haettiin tietokannoista (PubMed, EMBASE, PsycINFO, AMC Digital Libraty, SCOPUS ja Web of Science), joissa julkaistaan tieteellisiä tutkimuksia, empiirisiä tutkimuksia internetin käyttöön ja fyysisten oireiden arvioimiseen liittyvillä hakusanoilla. Tutkimuksesta jätettiin pois tutkimukset, jotka käsittelivät mielenterveyttä. 32 tutkimusta valittiin sopiviksi 1506 tutkimuksesta.

Keskeiset tulokset

Internetiä oireiden itsediagnosointiin käyttävien määrä aikuisissa vaihteli 25 prosentin ja 75 prosentin välillä riippuen sosioekonomisesta asemasta sekä sairauksiin liittyvistä seikoista. Lähes kaikki haut oli tehty oireiden perusteella eikä niinkään terveydentilan perusteella. Internetiä käytetään oireiden hakemiseen ja itsediagnosointiin eniten silloin, kun oireet ovat pitkäaikaisia, diagnosoimatta terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, mahdollisesti kiusallisia tai ne koetaan vaarattomiksi. Internetistä saatu informaatio vaikuttaa ihmisten päätöksiin ottaa tai olla ottamatta yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin. Haettu tieto voi myös sekä lisätä tai vähentää terveyteen liittyvää ahdistusta.

Johtopäätökset

Internetin käyttö oireiden itsediagnosointiin tai terveystiedon etsimiseen voi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti hakeudutaan terveydenhuollon piiriin sekä kommunikaatioon potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä konsultaatioiden aikana. Kuitenkin tarvitaan vielä pitkän aikavälin tutkimusta arvioimaan, kuinka paljon internetin käyttö vaikuttaa terveydenhuollon hyödyntämiseen ja diagnooseihin.

Tuloksen relevanssi:

Vaikka tutkimus ei suoraan liity päihdetyöhön se kertoo siitä, miten ihmiset etsivät internetistä tietoa terveydestä. Tiedämme myös, että esimerkiksi Päihdelinkissä käy paljon ihmisiä testaamassa omaa tilannettaan ja hakemassa tietoa. Tutkittu tieto voi auttaa kehittämään terveyteen ja päihdetyöhön liittyviä internetpalveluita.

Teemat:

Itsearviointi ja lyhytneuvonta

Viittaajan nimi:

Virvatuli Uusimäki