Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020

Tutkimuksen nimi:

Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020

Tekijä:

Karjalainen, K. Nyrhinen, R. Gunnar, T. Ylöstalo, T. Ståhl, T.

Viitteet:

Karoliina Karjalainen, Riku Nyrhinen, Teemu Gunnar, Tiina Ylöstalo & Timo Ståhl. Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020. Yhteiskuntapolitiikka 86 (2021): 2, 180–189.

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi epidemiaksi toi mukanaan poikkeusolot sekä erilaisia rajoitustoimenpiteitä, joiden ennakoitiin vaikuttavan myös maamme huumetilanteeseen. Tutkijat selvittivät Tampereen huumetilannetta kolmen erilaisen aineiston pohjalta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koronarajoitusten vaikutuksia yhden kaupungin huumeiden saantiin, hintoihin ja käyttöön koronapandemian ensimmäisen aallon aikana Suomessa keväällä 2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin Tampereen huumetilannetta ja siinä tapahtuneita muutoksia kolmen erilaisen aineiston kautta aikavälillä 1.1.–14.6.2020. Tutkijoiden ennakko-oletuksena oli, että erityisesti ulkorajojen sulkeminen ja rajanylitysliikenteen rajoittaminen heikentäisi huumeiden saatavuutta, ja tätä kautta hintojen nousuun ja käytön vähenemiseen.

Tutkimuksen toteutus

Huumeiden saatavuutta tarkasteltiin algoritmin avulla Tor-verkon Torilauta-sivuston Tampereen alalaudan huumeiden myynti- ja ostokeskusteluiden pohjalta, huumeiden käyttöä jätevesitutkimusten sekä huumausainerikosten lukumääriä poliisin tilastojen pohjalta. Segmentoidun regressioanalyysin avulla tutkittiin huumeiden myynti- ja ostoilmoitusten sekä huumausainerikosten ja jätevedestä saatujen huumausaineiden määrien ajallista muutosta.

Keskeiset tulokset

Tor-verkon myynti-ilmoitusten pohjalta arvioituna huumeita vaikutti koronarajoituksista huolimatta olevan suhteellisen hyvin saatavilla Tampereella. Aineistosta havaittiin viitteitä heikentyneestä saatavuudesta muun muassa kokaiinin, ekstaasin (MDMA) ja Subutexin (buprenorfini) osalta. Jätevesitutkimustulosten mukaan huumeiden käyttö pysyi Tampereella ennallaan tai jopa hieman lisääntyi. Huumausainerikokset pysyttelivät suurin piirtein samalla tasolla koko kevään, eivätkä apteekkimurrot lisääntyneet koronarajoitusten voimaantulon myötä.

Johtopäätökset

Kolmen erilaisen aineiston löydökset olivat yhteneviä ja siten tukivat toisiaan. Rajoitustoimista huolimatta Tampereen huumetilanne näytti suhteellisen tasaiselta koronakeväällä 2020.

Tuloksen relevanssi:

Vaikka nämä tulokset koskevat vain Tampereen kaupunkia, antaa tutkimus osviittaa rajoitustoimien vaikutuksista huumetilanteeseen valtakunnallisesti. Liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat tutkijoiden mukaan voineet muuttaa huumeiden hankkimistapoja, jotka ovat siirtyneet kadulta verkkoon. Tor-verkon rooli huumeiden hankintakanavana voi korostua jatkossakin.

Teemat:

Huumeet

Viittaajan nimi:

Alix Helfer