Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä

Tutkimuksen nimi:

Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Precarious work increases depression-based disability among male employees

Tekijä:

Pyöriä, P. Ojala, S. Nätti, J.

Viitteet:

European Journal of Public Health, ckab119, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab119
Published: 13 July 2021

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Aikaisempi työttömyys ja heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle – naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoite oli tutkia, onko työmarkkina-aseman epävarmuus yhteydessä masennusperäiselle työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen ja onko sukupuolten välillä eroja.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa tarkasteltiin työolojen yhteyttä työkyvyttömyysriskiin Tilastokeskuksen työolokyselyjen aineistojen (1997, 2003, 2008, 2013) ja Eläketurvakeskuksen rekisterin avulla. Epävarmaa työmarkkina-asemaa kuvasi viisi muuttujaa: työn menettämisen pelko, heikot työllistymisodotukset, aikaisempi työttömyys, matala tulotaso ja määräaikainen työsopimus. 20-60 -vuotiaita työntekijöiden tilannetta seurattiin vuoteen 2016. Tilastollisena menetelmänä käytettiin Cox-analyysiä.

Keskeiset tulokset

Yleinen työkyvyttömyyseläkkeen riski kasvoi epävarman työmarkkina-aseman piirteiden kasautuessa. Miehillä korkeampi masennusperäinen työkyvyttömyysriski oli yhteydessä aikaisempaa työttömyyteen ja heikkoon työllistymisuskoon. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei löytynyt.

Johtopäätökset

Epävarma työmarkkina-asema voi heijastua psykologisena stressinä, joka altistaa mielenterveyden ongelmiin, jotka voivat ennakoida tulevaa työkyvyttömyyttä. Epävarmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tulisi tukea niin työpaikoilla kuin poliittisella tasolla.

Tuloksen relevanssi:

Työpaikoilla työolojen ja työsuojelun merkitys tulee ymmärtää laajempana kuin fyysisenä työturvallisuutena tai ergonomiana. Päihdehaittojen ehkäisyllä ja päihdehoidolla voi olla oma paikkansa niin työpaikoilla kuin työllistymisprosesseissa.

Teemat:

Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen