Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa

Tutkimuksen nimi:

COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

COVID-19 risk and outcomes in patients with substance use disorders: analyses from electronic health records in the United States.

Tekijä:

Wang, Q. Kaelber, D. Xu, R. Volkow, N.

Viitteet:

Wang, Q.Q., Kaelber, D.C., Xu, R. & Volkow, N. D. COVID-19 risk and outcomes in patients with substance use disorders: analyses from electronic health records in the United States. Mol Psychiatry (2020). https://doi.org/10.1038/s41380-020-00880-7

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

COVID-19-pandemian uskotaan limittyvän opioidikriisin (OUD) ja muiden päihteiden ongelmakäytön (SUD) kanssa Yhdysvalloissa. Kesäkuussa 2020 oli tiedossa vain rajattu määrä tietoa koronaviruksen riskeistä, esiintyvyydestä ja seurauksista päihdeongelmista kärsivän väestön keskuudessa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa selvitettiin COVID-19-riskejä päihdeongelmista kärsivillä potilailla Yhdysvalloissa analysoimalla digitaalisia potilaskertomusjärjestelmiä.

Tutkimuksen toteutus

Retrospektiivinen tapausverrokkitutkimus käsitti 73 099 850 yhdysvaltalaisen potilaan digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien (EHR) tiedot, joista 12 030 henkilöllä oli diagnosoitu Covid-19.

Keskeiset tulokset

Potilailla, joilla oli viimeisen vuoden sisään diagnosoitu päihdeongelma, oli merkittävästi suurempi riski sairastua covid-19-tautiin. Opiaattiriippuvuudesta kärsiville potilaille koronavirus aiheutti kaikista suurimman terveysriskin, tupakoitsijat olivat toiseksi eniten riskialttiita virusinfektion haitallisille seurauksille. Verrattuna muihin potilaisiin, päihdeongelmista kärsivillä oli suuri todennäköisyys sairastaa kroonista munuais-, maksa- ja keuhkosairautta, tai päihdepotilailla esiintyi sydän- ja verisuonitautia, tyypin 2 diabetesta, liikalihavuutta tai syöpää.

Viimeisen vuoden aikana päihdeongelman diagnoosin saaneista afroamerikkalaisilla oli suurempi todennäköisyys altistua koronavirukselle verrattuna kaukasialaisiin vastaajiin. Päihdeongelmista kärsivillä oli huomattavasti huonommat näkymät (kuolleet: 9,6 %, sairaalahoidossa: 41 %) kuin muilla koronan sairastaneilla potilailla (kuolleet: 6,6 %, sairaalahoidossa: 30,1 %). Afroamerikkalaiset, joilla oli sekä koronatartunta ja päihdeongelma, kuuluivat kaikista korkeimpaan riskiryhmään (kuolleet: 13,0 %, sairaalahoidossa: 50,7 %) kuin otoksen kaukasialaiset edustajat (kuolleet: 8,6 %, sairaalahoidossa: 35,2 %).

Johtopäätökset

Tutkimuksen havaintojen mukaan päihdeongelmista, erityisesti opiaattiriippuvuudesta, kärsivillä henkilöillä ja afroamerikkalaisilla olisi suurempi riski altistua ja sairastua vakavalle koronataudille.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimus nostaa esiin tarpeen huomioida päihteidenkäyttäjät haavoittuvassa asemassa olevana riskiryhmänä koronaviruspandemian aikaan, varmistaen ettei terveyspalveluiden saatavuudessa ole eroja eri ihmisryhmien välillä.

Teemat:

Alkoholi
Haittojen vähentäminen
Huumeet
Päihteet ja tapaturmat
Toiminnalliset riippuvuudet
Tupakka

Viittaajan nimi:

Alix Helfer