Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Älypuhelinsovellus kannabiksen käytön hallintaan

Tutkimuksen nimi:

Älypuhelinsovellus kannabiksen käytön hallintaan

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

A smartphone app intervention for adult cannabis users wanting to quit or reduce their use: a pilot evaluation.

Tekijä:

Norberg, M. Copeland, J.

Viitteet:

Journal of Cannabis Research: 2019, 1:9. https://doi.org/10.1186/s42238-019-0009-6

Julkaisuvuosi:

2019

Ingressi:

Älypuhelinsovellus voi auttaa kannabiksen käytön vähentämisessä

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kannabiksen käytön hallinnan apuvälineeksi suunnitellun älypuhelinsovelluksen (APTT: Assess, Plan, Track and Tips:) käyttökelpoisuutta.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen osallistui 111 kannabiksen käyttäjää (18-50-v, keski-ikä 26.7 v., 64 % miehiä), jotka 1) olivat käyttäneet kannabista viimeksi kuluneen kuukauden aikana, 2) eivät olleet hoidossa ja 3) halusivat vähentää käyttöään. 76 % ilmoitti yrittäneensä aiemmin lopettaa kannabiksen käytön, mutta vain 11 % oli hakenut aiemmin ammatillista apua.Osallistujat käyttivät sovellusta yhden kuukauden ajan. He raportoivat kannabiksen käytöstään ja siihen liittyvistä ongelmista, luottamuksesta siihen, että pystyvät olemaan käyttämättä sekä riippuvuuden voimakkuudesta kokeilun alussa, lopussa ja kuukauden seurannassa. Seurannassa osallistujat arvioivat myös sovelluksen käyttöä ja tyytyväisyyttä käyttöön.

Keskeiset tulokset

75 % osallistujista arvioitiin kannabisriippuvaisiksi SDS-mittarilla. 69 % ilmoitti tavoitteekseen kannabiksen käytön vähentämisen ja 31 % lopettamisen. 66 % osallistujista arvioi olevansa kokeilun alussa muutoksen harkinta- ja 34 % toteutusvaiheessa. 111 osallistujasta 93 (84 %) osallistui kokeilun loppuarviointiin ja 75 (68 %) osallistui kuukauden jälkiseurantaan.

Yli 40 % osallistujista käytti sovellusta vähintään 20 kertaa kuukauden aikana. Kaksi osallistujaa ei käyttänyt sovellusta kertaakaan. Kannabiksen käyttö ja siihen liittyvät ongelmat vähenivät kokeilun aikana. Osallistujien arvioi oman muutoksen vaiheesta kokeilun alussa ennakoi kannabiksen käytön muutoksia: kannabiksen käyttöpäivät vähenivät muutoksen toteutusvaiheessa olevilla 29 % ja harkintavaiheessa olevilla 14 %. Kuukauden jälkiseurannassa ryhmien välillä ei enää ollut eroa.

Johtopäätökset

Tulosten perusteella älypuhelinsovellus soveltuu niille, jotka haluavat vähentää tai lopettaa kannabiksen käytön. Tuloksia tulee kuitenkin pitää suuntaa-antavina, koska tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää. Tulosten perusteella on tarvetta arvioida tarkemmin älypuhelinperusteisten interventioiden vaikuttavuutta kannabiksen käytön hallinnassa satunnaistettuihin koeasetelmiin perustuvilla tutkimuksilla.

Tuloksen relevanssi:

Myös päihdetyössä on syytä kokeilla uusia teknologia välineitä, joilla voidaan saavuttaa uusia asiakasryhmiä tai tarjota uusia vaihtoehtoja perinteiseen asiakastyöhön sekä työn vaikutusten seurantaan.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen