Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Alkoholiriippuvaisten toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteet

Tutkimuksen nimi:

Alkoholiriippuvaisten toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteet

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions.

Tekijä:

Levola, J. Holopainen, A. Kaskela, T. Sabariego, C. Tourunen, J. Cieza, A. Pitkänen, T.

Viitteet:

Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Early online Sep 30 2013: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2013.837104

Julkaisuvuosi:

2013

Ingressi:

Alkoholiriippuvuus aiheuttaa monia toimintakykyä ja osallistumista rajoittavia psykososiaalisia vaikeuksia, jotka liittyvät usein ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön, tunteiden hallintaan tai oikeudellisiin kysymyksiin. Kansainvälinen ICF-luokituksen avulla on mahdollista arvioida psykososiaalisia vaikeuksia laaja-alaisesti ja asianmukaisella hoidolla lieventää niiden aiheuttamia toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteita.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Artikkelin tarkoituksena on tuottaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla ICF-luokituksen (Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus) mukaista tietoa alkoholiriippuvuudesta kärsivien ihmisten toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteista.

Tutkimuksen toteutus

Artikkeli perustuu MEDLINE- ja PsychINFO-tietokannoista poimittuihin 125 valintakriteerit täyttäneeseen englanninkieliseen tutkimukseen vuosilta 2005-2012. Tutkimuksista kerättiin tiedot toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteista, niiden kehittymisestä sekä niitä määrittävistä tai niihin yhteydessä olevista tekijöistä.

Keskeiset tulokset

Artikkeleista määritettiin yhteensä 211 erilaista toimintakykyä ja osallistumista rajoittavaa psykososiaalista vaikeutta. Yleisimmät psykososiaaliset vaikeudet liittyivät ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön, vihamielisten tunteiden hallintaan ja oikeudellisiin kysymyksiin. Riskikäyttäytymiseen ja oikeanlaisen hoidon saamiseen liittyvät vaikeudet olivat myös yleisiä. Alkoholiriippuvuuden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät määrittivät vahvasti myös psykososiaalisten vaikeuksien syntyä ja vaiheita.

Johtopäätökset

Alkoholiriippuvuus vaikuttaa paitsi siitä kärsivään yksilöön myös hänen perheeseensä ja sosiaaliseen verkostoonsa. ICF-luokituksen perusteella on mahdollista arvioida laaja-alaisesti alkoholiriippuvuuden aiheuttamia psykososiaalisia vaikeuksia sekä niihin liittyviä toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteita.

Tuloksen relevanssi:

Asiakkaiden toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteisiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota ja arvioida niiden merkitys asiakkaan elämäntilanteessa huolellisesti. Alkoholiriippuvuuden asianmukainen hoito voi merkittävästi lieventää alkoholiriippuvuuden aiheuttamia psykososiaalisia vaikeuksia sekä parantaa asiakkaan toimintakykyä ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Teemat:

Alkoholi

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen