Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Alkoholin ja huumeiden käytön yhteys uneen nuorilla. Norjalainen väestötutkimus 16-19 –vuotiaille nuorille

Tutkimuksen nimi:

Alkoholin ja huumeiden käytön yhteys uneen nuorilla. Norjalainen väestötutkimus 16-19 –vuotiaille nuorille

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Sleep and use of alcohol and drug in adolescence. A large population-based study of Norwegian adolescents aged 16 to 19 years.

Tekijä:

Sivertsen, B. Skogen, J. Jakobsen, R. Hysing, M.

Viitteet:

Drug and Alcohol Dependence 149, 180-186.

Julkaisuvuosi:

2015

Ingressi:

Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö ja ongelmakäyttö olivat yhteydessä unen lyhyyteen, suurempiin vaihteluihin viikonlopun ja arjen unimäärissä, sekä unettomuuteen. Päihteiden runsaan käytön tullessa esiin uniongelmat kannattaa ottaa puheeksi nuoren kanssa.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nukkumisen ja päihteiden käytön välistä yhteyttä 16-19 -vuotiailla.

Tutkimuksen toteutus

Yhteensä 10200 länsi-norjalaista nuorta vastasi kyselyyn unesta, alkoholin ja huumeiden käytöstä, sekä alkoholi- ja huumeongelmista. Vastausprosentti oli 53 prosenttia.

Nukkumista mitattiin neljällä eri mittarilla: unijakson pituudella arkisin, itsearvioidulla univajeesta arkisin, nukkumaanmenoaikojen erolla arjen sekä viikonloppujen välillä ja unettomuudella. Alkoholin ja huumeiden käyttö ja ongelmia mitattiin viidellä mittarilla: Onko koskaan käyttänyt alkoholia; tai huumeita; onko juonut itsensä humalaan yli 10 kertaa elämässään; kuuluiko 10 prosenttiin, joka oli kuluttanut eniten alkoholia viimeistä kahden viikon aikana; oliko ollut ongelmia alkoholin tai huumeiden käytössä (CRAFFT-mittari, yli 2 pistettä). Vanhempien koulutustausta ja ADHD- sekä masennusoireet otettiin huomioon analyysissa.

Keskeiset tulokset

Teini-ikäisten unen lyhyys, suuremmat unen pituuden vaihtelut ja unettomuus olivat yhteydessä suurempaan päihteiden käyttöön tai niihin liittyviin ongelmiin kaikilla käytetyillä mittareilla. Mitä suurempia uneen liittyvät ongelmat olivat, sitä todennäköisempää olivat alkoholin ja huumeiden käyttö tai niihin liittyvät ongelmat. Ainoastaan unettomuuden ja eniten alkoholia kuluttaneeseen kymmenykseen kuulumisen välinen yhteys katosi, kun vanhempien koulutus, ADHD- ja masennusoireet otettiin huomioon.

Johtopäätökset

Päihteiden ja unen välistä yhteyttä on tutkittu vähän nuorilla, vaikka tutkimusnäyttöä päihteiden käytön ja uniongelmien välillä on runsaasti aikuisien osalta. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa selvältä, että uniongelmien ja päihteiden käytön välillä on yhteys myös nuorilla. Tarvitaan edelleen tutkimusta siitä, edeltääkö toinen toista ja mitä muita syitä taustalla on.

Tuloksen relevanssi:

Alkoholin ja muiden päihteiden runsas käyttö ja siihen liittyvät ongelmat, sekä univaikeudet ovat erittäin yleisiä nuorilla kuten aikuisillakin. Koska päihteiden käyttö ja univaikeudet esiintyvät usein yhdessä, kannattaa toinen niistä ottaa puheeksi nuoren kanssa, mikäli toista esiintyy.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Mielenterveys
Nuoret

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela