Tietosuoja

A-klinikkasäätiön päihdealan järjestötoimintaan sisältyy monenlaisia verkkopalveluja, yksilöitä ja ryhmiä kasvokkain kohtaavaa työtä, verkostoyhteistyötä toisten alan toimijoiden kanssa, viestintää, vaikuttamis- ja asiantuntijatoimintaa. Lisäksi kehittämis- ja tutkimustyötä tehdään aktiivisesti.

Toimintaansa liittyvän tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisessa A-klinikkasäätiö toimii arvoperustansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa luotettavaa henkilötiedon käsittelyä ja yksityisyyden turvaamista sekä tietoturvan ylläpitämistä. A-klinikkasäätiö pitää hallussaan sillä olevat ja sille tulevat henkilötiedot luottamuksellisina, käyttävät niitä ainoastaan säännösten sallimassa tarkoituksessa eivätkä luovuta niitä ulkopuolisille ilman asiaan kuuluvaa oikeutusta tai suostumusta. Henkilötietojen käsittely on suunnitelmallista ja sitä tehdään vain siinä laajuudessa, kuin A-klinikkasäätiön tehtävissä kunkin henkilön työ edellyttää. A-klinikkasäätiö on määritellyt toimintansa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.