Nopsan tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki. Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, 050 4727 846, minna.hietakangas(at)a-klinikka.fi.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön Nopsa – Nopean huumetiedon verkoston yhteystietolista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Nopsan yhteystietolistan tarkoituksena on mahdollistaa kokouskutsujen ja -muistioiden lähettäminen sekä huumehavaintojen ja muun teemaan liittyvän tiedon jakaminen sähköpostitse verkoston jäsenten kesken.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystietolista sisältää jäsenten sähköpostiosoitteet. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietolista sijaitsee salasanalla suojatussa A-klinikkasäätiön palvelimella olevassa tiedostotilassa. Tiedot ovat verkoston jäsenten nähtävissä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jäsenet voivat itse tarkastella yhteystietolistaa verkoston työryhmätilassa. Jäsenellä on oikeus pyytää sähköpostiosoitettaan muutettavaksi tai poistettavaksi listalta. Yhteydenotot osoitteeseen nopsa(at)a-klinikka.fi. 

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.