Nopsan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050).
Päivitetty 13.10.2020

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Tarja Virolainen
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tiia Ruokosalo. Yhteydenotot sähköpostitse: [email protected] tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön Nopean huumetiedon verkoston yhteystietolista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Nopsan yhteystietolistan tarkoituksena on mahdollistaa kokouskutsujen ja -muistioiden lähettäminen sekä huumehavaintojen ja muun teemaan liittyvän tiedon jakaminen sähköpostitse verkoston jäsenten kesken.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystietolista sisältää jäsenten sähköpostiosoitteet. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän vapaaehtoinen suostumus. 

Tietojen säilytysaika

Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen yhteystietolistan tarkoituksen toteuttamiseen. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietolista sijaitsee salasanalla suojatussa A-klinikkasäätiön palvelimella olevassa tiedostotilassa. Tiedot ovat verkoston jäsenten nähtävissä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jäsenet voivat itse tarkastella yhteystietolistaa verkoston työryhmätilassa. Jäsenellä on oikeus pyytää sähköpostiosoitettaan muutettavaksi tai poistettavaksi listalta. Yhteydenotot osoitteeseen nopsa(at)a-klinikka.fi. 

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.