Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.08.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Tutkimus: Etäpalvelut tavoittavat vain osan avun tarvitsijoista

A-klinikkasäätiön tutkijat Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen haastattelivat huhti-toukokuussa 2020 matalan kynnyksen työntekijöitä koronanepidemian aiheuttamista poikkeusoloista heidän työssään.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat siirtämään kasvokkaisia lähipalvelujaan sähköisiin etäpalveluihin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi keväällä 2020. Järjestöt perustivat matalan kynnyksen palvelujen tilalle virtuaalikohtaamispaikkoja, verkkoryhmiä ja puhelinrinkejä. Päihdejärjestöt vahvistivat kadulle jalkautuvaa työtä.

Etäpalveluilla olikin pystytty säilyttämään yhteys osaan asiakkaista, lievittämään heidän yksinäisyyttään, tarjoamaan tekemistä ja pitämään yllä arkirutiineja poikkeustilan aikana. Vaikeat elämäntilanteet sekä laitteiden ja osaamisen puute sulkivat kuitenkin asiakkaita palvelujen ulkopuolelle. Etäpalveluina tarjottu psyykkinen tuki nähtiin usein riittämättömänä vakavammista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville.

Sähköiset etäpalvelut tavoittavat parhaiten vakituisia asiakkaita, joille verkkoympäristöt ovat tuttuja ja joilla on tarvittavat laitteet ja osaaminen.

Etäpalvelut tavoittavat ja palvelevat eri asiakasryhmiä eri tavoin. Kasvokkaisten palvelujen korvaaminen sähköisillä tukimuodoilla on vaikeaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville asiakkaille.

Työntekijöiden haastatteluissa korostui matalan kynnyksen ja jalkautuvan työn palvelujen suuri merkitys asiakkaille palvelujärjestelmän muutoksissa. Järjestöjen matalan kynnyksen lähipalvelut ovat monille päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville välttämättömiä elämän perustarpeiden tyydyttämisen kannalta.

Digitaalinen osattomuus nousi haastatteluissa esille yhtenä haasteena. Työntekijät kuvasivat myös asiakkaiden digitaaliseen osattomuuteen liittyviä vaikeuksia. Heiltä puuttuvat usein sähköisten tukimuotojen hyödyntämisen vaatimat laitteet ja osaaminen. Palvelujen kehittäminen järjestöissä edellyttää ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, ongelmista, elämäntilanteista, valmiuksista ja sähköisten palvelujen käyttämisen esteistä. 

Haastatteluiden pohjalta tehty artikkeli löytyy kokonaisuudessaan Tietopuusta.

Jurvansuu, Sari, Kaskela, Teemu & Tourunen, Jouni: Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020.

Lisätietoa: Tutkija Sari Jurvansuu,  sari.jurvansuu (a) a-klinikka.fi  puh 046 9210 804

Valokuva: Juho Sarvanko

Lue lisää