Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.10.2020 | Näkökulma

Tarja Virolainen

”Sitä joutuu seuraamaan vuosikausia lapsensa taistelua riippuvuutta vastaan”

Huumekuolema on inhimillinen tragedia, joka koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä. Menetys vaikuttaa läheisten jaksamiseen ja arjessa selviytymiseen. 

Yksi huumekuoleman takia läheisensä menettäneistä on äiti, jonka poika menehtyi huumeiden käytön vuoksi vain 27-vuotiaana.

”Ei kukaan vanhempi halua joutua hautaamaan lastaan. Huumeisiin lapsensa menettäneen tuska on suuri. Sitä joutuu ensin seuraamaan vuosikausia lapsensa taistelua riippuvuutta vastaan ilman, että pystyy auttamaan tätä.”

Ei kukaan vanhempi halua joutua hautaamaan lastaan

Pyhäinpäivän tienoilla eri puolilla Suomea järjestetään Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia. Tilaisuuksissa sytytetään kynttilät edesmenneiden läheisten muistoksi.

Huumekuolemaan liittyvä suru on usein vaiettua

Koska huumekuolemaan liittyvä suru on usein vaiettua, muistotilaisuudet ovat monelle ainoita paikkoja, joissa he voivat surra läheistään yhdessä muiden saman kokeneiden kanssa.

”Moni läheisistä kokee saavansa osakseen syyllistämistä ja paheksuntaa. Huumekuoleman kohdanneen läheisen tueksi kunnissa ei ole tarjolla riittävästi sururyhmiä. Huumekuolemiin liittyy tunteiden ristiriitaa, kuten häpeää, surua ja ahdistusta. On tärkeää, että menetyksen kokeneet voivat käydä kokemuksiaan läpi ammattilaisen kanssa”, sanoo Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

Huumekuolemien määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Kuolemien kasvava suunta huolestuttaa päihdetyötä tekeviä järjestöjä.

Ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus hoitoon sitä pyydettäessä

Suurin osa huumekuolemista olisi ehkäistävissä. Päihdepalveluiden piirissä arvioidaan nykyisin olevan vain murto-osa niistä ihmisistä, jotka hyötyisivät palveluista. On todettu, että huumeita käyttävät ihmiset saavat apua ongelmiin liian myöhään.
”Ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus hoitoon sitä pyydettäessä. Päihdepalveluiden saatavuudessa ja laadussa on Suomessa suuria kunta- ja kaupunkikohtaisia eroja. Hoitoon pääsyä tulee nopeuttaa, sillä palveluiden ulkopuolelle jääminen sekä pitkät jonotus- ja arviointiajat lisäävät kuolemanriskiä. Myös hoitojaksojen tulisi olla pidempiä”, sanoo päihdetyötä tekevän KRAN rf:n toiminnanjohtaja Mette Strauss.

Huumeita käyttävät ihmiset saavat apua ongelmiin liian myöhään.

 ”Nopealla reagoimisella saisimme estettyä monta turhaa kuolemaa. Olennaista on, että hoitoon pääsyn ja palveluiden perusta saadaan kuntoon. Asiakkaat tulee kohdata kunnioittavasti ja heidän luottamustaan palvelujärjestelmään tulee vahvistaa. Kuntouttavia ja haittoja vähentäviä palveluita tulee kehittää yhdessä, ei erikseen. Uudet keinot, kuten huumeiden valvotut käyttötilat, olisivat kokeilun arvoisia ja ne tulisi sijoittaa terveysneuvontapisteiden ja matalan kynnyksen toimipaikkojen yhteyteen”, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

Tilastotietoa huumekuolemista

•    vuonna 2019 huumeiden ja lääkkeiden yliannostukseen kuoli 189 henkilöä. Yliannostuskuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2005, jolloin kuolemia oli 72. (THL, Oikeustoksikologiayksikkö.)
•    vuonna 2018 huumeisiin liittyviä kuolemia oli kaiken kaikkiaan 261, mikä oli 61 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Luvussa on huomioitu myrkytyskuolemien lisäksi myös itsemurhat sekä huumeiden pitkäaikaiskäytöstä aiheutuneet kuolemat. (Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus)

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa tiistaina 3.11.2020 klo 18.00. Tilaisuudessa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Tukikohta ry, Irti Huumeista ry, Stop Huumeille ry, KRAN rf, EHYT ry, EPT-verkosto, Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Myllyhoitoyhdistys ry ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. 

Huumeisiin kuolleiden tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään valtakunnallisesti ainakin 18 paikkakunnalla. Lisätietoa eri paikkakunnilla järjestettävistä tilaisuuksista löydät täältä: vaiettumenetys.fi/muistotilaisuudet-2020

Tilaisuuden aihetunnisteet ovat
#muistotilaisuus #huumekuolema #pysäytäturhakuolema

Läheistään voi muistaa myös virtuaalisesti sytyttämällä hänen muistokseen tähden ja kirjoittamalla muistokirjoituksen osoitteessa vaiettumenetys.fi


Allekirjoittajat

Tukikohta ry
Irti Huumeista ry
Myllyhoitoyhdistys ry
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Stop Huumeille ry
A-klinikkasäätiö
KRAN rf
Sininauhaliitto
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Rovalan Setlementti ry, Osallisuuskeskus OODI
Kotka-Kymin seurakunta
Järvenpään seurakunta
Vaajakosken Suvanto ry
Kuumakillat.fi
Haminan seurakunta
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
ViaDia Lahti ry
ViaDia ry
Porin seurakuntayhtymä
Porin Sininauha ry
Lahden ensi- ja turvakoti ry, Pidä kiinni Jannika
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry
Vantaan seurakunnat/päihdetyö
Kaakkois-Suomen Sininauha ry

Lisätiedot:
Mette Strauss, toiminnanjohtaja, KRAN rf
puh. 050 410 7001
[email protected]

Läheisten haastattelupyynnöt:
Birgitta Suorsa, viestintäpäällikkö, Irti Huumeista ry
puh. 040 620 3178
[email protected]

Lisätietoja huumekuolemista:
Pirkko Kriikku
Oikeuskemisti (kuolemansyynselvityksen toksikologia, huume- ja lääkeainetestaus)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8054
[email protected]

 


 

Lue lisää