Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

05.06.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Puhtaan liikunnan puolesta -toiminta ei moralisoi vaan jakaa ajankohtaista tietoa dopingista

Dopinglinkin Puhtaan liikunnan puolesta -toiminta hiljentyi, kun rajoitustoimet sulkivat Suomen kuntosalit ja liikuntapaikat. Niiden höllennyttyä PLP-lähettiläs kiertää kesällä kaupunkien kunnallisia ja yksityisiä kuntokeskuksia kannustamassa taas mukaan toimintaan.

KORONAEPIDEMIA sulki tänä keväänä kaikki kuntosalit ja urheilukeskukset. Moni yrittäjä keskittyi poikkeusolojen aikana yllättävästä kriisitilanteesta selviämiseen, panosti viestintään ja käynnisti verkkovalmennusohjelmia. Ala menetti myös monia toimijoita.

Kun aika ja energia kuluu kriisistä selviämiseen, kaikki ylimääräinen karsitaan. Koronakriisi vaikutti siis myös Dopinglinkin Puhtaan liikunnan puolesta -toiminnan näkyvyyteen ja uusien kuntokeskusten liittymiseen siihen. Toimintamalliin sitoutuvat liikuntapaikat ja liikunta-alan yrittäjät antavat panoksensa dopingista vapaan ja terveellisen elämäntavan edistämiseen.

PLP-toiminnassa ei moralisoida kenenkään käyttöä. Toiminnalla pyritään ehkäisemään dopingaineiden käytöstä aiheutuvia fyysisiä ja psyykkisiä haittoja, jotka voivat heikentää niin käyttäjien kuin heidän läheistensä elämänlaatua sekä kuormittaa terveydenhuoltoa. Haittojen ja vaarojen esiintuominen on yksi lähtökohdista, jotta jokaisella dopingaineita käyttävällä tai käyttöä harkitsevalla olisi mahdollisuus punnita aineiden riskejä omalle terveydelle tutkitun tiedon pohjalta.

KESÄ, lomakausi ja höllentyneet rajoitustoimet saavat ihmiset palaamaan kuntoilun pariin ja moni haluaa kuroa nopealla tahdilla umpeen menetettyjä harjoituskuukausia. Kannustammekin liikunta-alan yrittäjiä liittymään PLP-toimintaan ja tukemaan yhteiskuntavastuullista toimintaa kuntourheilussa.

Dopinglinkki käynnisti kesäkuun alussa Puhtaan liikunnan puolesta -lähettilästoimintaa. PLP-lähettiläs Mikko Lemettilä kiertää kesän aikana kaupunkien kunnallisia ja yksityisiä kuntokeskuksia. Hän käy myös ajoittain treenaamassa PLP-yhteistyösaleilla ja päivittää PLP-blogiin liikunnan ammattilaisten haastatteluita ja muita havaintoja kentältä. Mikolle voi myös laittaa yhteistyöehdotuksia aiheen tiimoilta.

DOPINGLINKKI tarjoaa ainoana Suomessa kuntodopingista tietoa ja terveysneuvontaa. Liikunta-alalla toimivien on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä kuntoliikunnassa tapahtuu. Ajankohtainen ja tutkittu tieto liikunnan lieveilmiöistä kun kuuluu alalla toimivien ammattitaitoon.

Arvioidaan, että prosentti suomalaisista on kokeillut kuntodopingia ja osa käyttää aineita jatkuvasti. Kuntoilussa käytettävä doping on laillista, mutta sen haitoista ja käytöstä puhutaan ääneen edelleen hyvin vähän. Dopingaineiden käyttöön liittyvät riskit eivät rajaudu pelkästään niiden terveydelle aiheuttamiin haittoihin. Esimerkiksi pimeiltä markkinoilta hankittujen epäpuhtaat aineet ja vääränlainen pistämistekniikka voivat olla suuria terveysriskejä.

Dopinglinkki haluaa nostaa kuntodopingilmiötä esiin, jotta tietoisuus ilmiöstä vahvistuu. Se taas vähentää käyttäjien kokemaa häpeäleimaa, vahvistaa ammattilaisten tietoja dopingaineista ja tekee ilmiötä tutummaksi suurelle yleisölle.

Mikko Lemettilän tavoittaa sähköpostitse osoitteesta mikko.lemettila(a)a-klinikka.fi 
tai puhelimitse numerosta 050 512 8031