Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

23.09.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

Miten ehkäistä nuorten väkivaltakuolemia, itsemurhia ja huumekuolemia? A-klinikkasäätiö mukana tutkimuksessa

A-klinikkasäätiö on mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään nuorten väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemia sekä läheltä piti -tapauksia. Ideana on saada eväitä siihen, kuinka kuolemia voisi ehkäistä.

A-klinikkasäätiö osallistuu Young Despair -tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on etsiä keinoja puuttua nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtaviin elämänkulkuihin. Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto STN osana ”Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät” -ohjelmaa.

Hankekonsortiota johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konsortiossa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot, Nuorisotutkimusseura ja A-klinikkasäätiö. Rahoitus on myönnetty kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen hankkeelle on mahdollista hakea jatkoa.

Nuorten elämänkulusta pyritään tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ehkäistävissä.

Hankkeessa tutkitaan alle 30-vuotiaiden väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemia sekä läheltä piti -tapauksia. Nuorten elämänkulusta pyritään tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ehkäistävissä. Tutkimusaineistona käytetään rekisteritietoja, viranomaisdokumentteja, nuorten chat-keskusteluja sekä nuorten, perheiden ja ammattilaisten haastatteluja. 

A-klinikkasäätiön osahankkeessa hyödynnetään säätiön omaa rekisteriaineistoa, tehdään etnografisia haastatteluja nuorten parissa sekä integroidaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa ja osaamista hankkeeseen mukaan. 

Hanke vahvistaa A-klinikkasäätiön tutkimustoimintaa ja avaa mielenkiintoisen yhteistyön kolmen yliopiston tutkijoiden kanssa. 

A-klinikkasäätiön näkökulmasta hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Vaikka suurin osa nuorista voi ja selviytyy elämässään hyvin, eriarvoisuus nuorten välillä on kasvanut ja osa nuorista voi huonosti. 
Ongelmallisesti huumeita käyttävien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus ja samanikäisten nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet. Neljäsosa 15–24-vuotiaiden kuolemista oli itsemurhia vuonna 2020.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 30 % nuorista on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana ja 10 % kokee olevansa yksinäisiä.  

Lisätietoa
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, 040 136 8058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi
Viestintäpäällikkö Tarja Virolainen, 050 443 5116, tarja.virolainen(at)a-klinikka.fi

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jonka avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.