Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

24.11.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Halu paeta todellisuutta yhteydessä päihdekäyttöön

Eskapismi eli halu päästä pakoon todellisuutta on yhteydessä alkoholinkulutukseen, tupakointiin ja huumeidenkäyttöön. Eskapistinen ongelmajuominen myös ennustaa alempaa elämäntyytyväisyyttä kuin pelkkä ongelmajuominen.

Tulokset käyvät ilmi Hannu Jouhkin ja Atte Oksasen Substance Use & Misuse -lehden verkossa 23.11.2021 julkaistusta tutkimusartikkelista. Oksanen työskentelee sosiaalipsykologian professorina Tampereen yliopistossa. Hannu Jouhki on A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja ja tekee väitöskirjaansa addiktioista Tampereen yliopistossa.  

He selvittivät päätutkimuskysymyksenään, missä määrin todellisuuspakoisuus eli eskapismi on yhteydessä alkoholinkulutukseen, tupakointiin, huumeidenkäyttöön ja rahapelaamiseen. Haluttiin myös tietää, miten eskapismi yksin ja yhdessä ongelmajuomisen kanssa suhteutuu koettuun elämäntyytyväisyyteen. 

Tutkimusaineiston muodosti juomatutkimuksen 2016 aineisto.

Tutkimusaineistona oli juomatutkimuksen 2016 aineisto eli runsaat 2200 kyselyyn vastannutta suomalaista. Otos edustaa koko Suomen väestöä. Eskapistista päihdekäyttöä osoittivat juomatapatutkimuksen kysymykset, joissa tiedusteltiin juomisen useutta liittyen masennuksen tai hermostuneisuuden lievittämiseen, rentoutumiseen työstressistä tai huolien unohtamiseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan eskapismilla oli selkeä yhteys alkoholinkäyttöön, tupakointiin ja huumeidenkäyttöön. Vahvinta oli alkoholinkäytön yhteys eskapismiin. Sen sijaan yhteyttä ei löydetty eskapismin ja uhkapelaamisen välillä. 

Ongelmajuominen, johon yhdistyi halu paeta todellisuutta, oli yhteydessä alempaan tyytyväisyyteen elämää kohtaan kuin pelkkä ongelmajuominen. Eskapismi voidaan tutkimuksen mukaan nähdä niin addiktiokäyttäytymisen motiivina kuin voimistajana.

Hannu Jouhki & Atte Oksanen: To Get High or to Get Out? Examining the Link between Addictive Behaviors and Escapism. Substance Use & Misuse 14/2021.

Lue lisää