Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

15.06.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

Euroopan huumeraportti 2022: Huumehoitoa ja haittoja vähentäviä palveluja lisättävä – Suomi kärkimaa nuorten huumekuolemissa 

Suomi on kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa Euroopassa. Tämä käy ilmi eilen julkaistussa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA:n huumeraportissa.   

Suomessa huumeisiin kuoli vuonna 2020 yhteensä 258 ihmistä, joista 76 oli alle 25-vuotiasta. A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso näkee yhtenä ratkaisukeinona valvotut käyttötilat. 

”Tapaan päihteitä käyttäviä ihmisiä kaduilla säännöllisesti ja huolestuttava ilmiö meillä on nuorten kontrolloimaton ja vaarallinen aineiden sekakäyttö. Valvotuilla käyttötiloilla on saavutettu kansainvälisesti hyviä tuloksia, koska niissä riski kuolla yliannostuksiin ja myrkytyksiin vähenee. Pystyisimme samalla myös ehkäisemään tartuntatautien leviämistä ja rauhoittamaan naapurustoja.”

Nuorten osuus huumeisiin kuolleista oli alhaisin Luxemburgissa ja Portugalissa.   

Ainetunnistus avuksi huumekuolemien ehkäisyyn 

EMCDDA:n raportti nostaa esiin myös jatkuvan ”innovoinnin” huumemarkkinoilla. Aineita käyttävät eivät ole välttämättä tietoisia siitä, mitä he todellisuudessa käyttävät. Markkinoilla voi myös olla käyttäjilleen erityisen vaarallisia hyvin voimakkaita tai puhtaita aineita. Uusia aineita tulee markkinoille jatkuvasti. Viime vuonna EU:n varhaisen varoituksen järjestelmään ilmoitettiin 52 uutta psykoaktiivista ainetta. 

Tällä hetkellä Suomessa ei ole mahdollista tehdä ainetunnistusta kaduilla, vaikka siitä olisi selkeitä hyötyjä käyttäjälle. 

”Pikalaitteella tehtävän koneellisen ainetunnistuksen yhteydessä tavoittaisimme käyttäjät ja voisimme keskustella huumeidenkäytön riskeistä. Lisäksi pystyisimme tarjoamaan aineen hallussapitäjälle kohtalaisen varmuuden aineen sisällöstä.” 

Arviolta 29 % Euroopan unionin 15–64-vuotiaista kansalaisista on käyttänyt jotain laitonta huumausainetta.  

Yleisin käytetty aine on edelleen kannabis ja seuraavana tulevat stimulantit. Vaikka opioideja käytetään vähemmän kuin muita huumeita, opioidien käytön osuus laittomien huumeiden käyttöön liittyvistä haitoista on edelleen suurin. Opioideja esiintyy muiden muassa noin kolmessa neljäsosassa kaikista huumekuolemista. 

”Elämme valitettavasti yhteiskunnassa, jossa häpeä ja syyllisyys ovat jatkuvasti läsnä päihteitä käyttävien ihmisten sekä heidän läheistensä elämässä. Tämä on usein myös este hoitoon hakeutumiselle. Minulta kysytään usein, mitä voin tehdä tai miten voin auttaa. Vastaukseni siihen on, että kaikki lähtee ihmisarvon tunnustamisesta. Ajattele ja kohtaa huumeita tai muita päihteitä käyttävä ihminen ihmisenä.”

Lue lisää: Euroopan huumeraportti 2022 suomeksi