Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

16.09.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

Etätyö ei yhteydessä alkoholin riskikäyttöön

Etätyötä tekevät käyttivät alkoholia viikkotasolla useammin kuin ne, jotka eivät tehneet etätyötä. Etätyö ei kuitenkaan ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön. 

Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön Tutkimussarjassa julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa analysointiin kansallisesti edustavaa Työ ja terveys Suomessa puhelinhaastatteluaineistoa, josta poimittiin asiantuntijatyötä tekevien toimihenkilöiden vastaukset. Alkoholin riskikäyttöä mitattiin AUDIT-C-testillä. 

Tutkimus osoittaa, että ne etätyötä tehneet, jotka joivat useammin alkoholia, tekivät etätyötä usein ja monissa paikoissa: esimerkiksi työnantajan toisessa toimipaikassa, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, kahvilassa, hotellissa, konferenssitiloissa tai kotona. Tutkimuksen perusteella monipaikkainen etätyö voikin olla kuormitustekijä, joka lisää alkoholinkäyttöä.

Tutkijat tuovat esiin, että alkoholin juominen useita kertoja viikossa ei ole välttämättä huolestuttavaa, jos kerralla juodut määrät pysyvät pieninä. Kuitenkin tiedetään, että jo pienikin annos alkoholia vaikuttaa heikentävästi palautumiseen edellisen päivän kuormituksesta. Lisäksi alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat muun muassa sukupuoli, ikä, terveydentila sekä muut elintavat.

Tutkimuksen aineisto on kerätty ennen koronapandemiaa ja etätöiden yleistymistä. Lisää tutkimusta tarvitaankin etätöihin liittyvistä rikitekijöistä. 

Lue lisää:

Leena Kaila-Kangas, Matti Joensuu, Jaana Laitinen & Seppo Tuomivaara: Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2022

Lisätietoa:

FT, erikoistutkija Leena Kaila-Kangas, Työterveyslaitos, 043-8266204

Mitä on alkoholin riskikäyttö?

Alkoholin riskikäyttö tarkoittaa käyttöä, joka ylittää alkoholinkäytölle määritellyt riskirajat. Usein terveyteen liittyviä haittoja ei ole vielä tässä vaiheessa nähtävissä, mutta niiden ilmaantuminen on todennäköistä. Alkoholin riskikäyttöä voidaan arvioida Maailman terveysjärjestön kehittämällä AUDIT-testillä. Testin pääset tekemään Päihdelinkissä.