Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.10.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Armas vie traumaymmärrystä alakouluihin

Armas on traumainformoituun työotteeseen perustuva materiaalipakki, joka tukee etenkin alakoulujen ammattilaisia kohtaamaan ja auttamaan lapsia, joiden perheessä käytetään haitallisesti päihteitä.

Armas-materiaalipakki antaa ammattilaisille uuden ajattelumallin ja konkreettisia työkaluja haastavasta elämäntilanteesta tulevan lapsen tukemiseen ja voimaannuttamiseen. Materiaalipakki koostuu faktatiedosta, kokemusasiantuntijan tarinavideosta ja konkreettisista työkaluista. 

Materiaalipakin taustalla on tietoinen traumainformoitu työote. Se lähtee ajatuksesta, että ihmisen ei-tarkoituksenmukaisen käytöksen taustalta piilee usein traumaattisia kokemuksia. Lasten traumaattiset kokemukset näkyvät alakouluissa esimerkiksi levottomuutena, rauhattomuutena, keskittymisen puutteena ja oppimisen haasteina.

Materiaalipakin on laatinut Aija Puumalainen Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytteenään. A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus on toiminut opinnäytetyön toimeksiantajana. 

Haastavat perhetilanteet tuottavat yhä suurenevaa tuen tarvetta kouluissa.

Puumalainen näkee, että traumainformoituun kohtaamiseen on yhteiskunnallisestikin erityinen tarve. 

”Haastavat perhetilanteet tuottavat lapsuuden haitallisia kokemuksia ja yhä suurenevaa tuen tarvetta kouluissa. Tämä haastaa meidät ammattilaiset jakamaan oman inhimillisyytemme saadaksemme yhteyden trauman kohdanneisiin lapsiin jaetun kokemuksen kautta. Yhteisen kielen rakentaminen edellyttää ammattilaisen oman traumataakan tunnistamista ja käsittelyä. Se on hyvin tiedostettuna paras mahdollinen työkalu näiden lasten kohtaamisessa.”

Traumainformoitu työote mahdollistaa lapsen kohtaamisen haastavissa tilanteissa lempeällä ymmärryksellä, jossa keskitytään lapsen käytöksen aiheuttaviin asioihin syyttelyn sijaan. Lapsen kasvua edistetään tukemalla ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä vaikeuksista huolimatta, itsehillintätaitoja ja avun etsimisen taitoja. 

Materiaalipakin toiminnalliset harjoitteet voivat auttaa lasta saamaan korjaavia kokemuksia.

Kouluympäristö on otollinen paikka harjoitella näitä taitoja. Alakoulun ammattilaisilla on mahdollisuus vahvistaa haastavassa elämäntilanteessa olevia lapsia viipymättä. Koulukuraattorit ja -psykologit pystyvät harvemmin vastaamaan lapsen nopean avun ja tuen tarpeeseen, sillä he ovat usein kouluilla ainoastaan tiettyinä päivinä ja vastaanotolle pitää varata aika.

Materiaalipakin toiminnalliset harjoitteet voivat auttaa lasta saamaan korjaavia kokemuksia. Luovuuden ja toiminnallisuuden kautta lapsi voi kokeilla erilaisia rooleja ja oppia sitä kautta uudenlaisia selviytymisen tapoja, tehdä tunteitaan näkyväksi ja harjoitella niiden tunnistamista. Toiminnalliset harjoitteet vahvistavat lapsen itsetuntemusta, ja niiden avulla hän voi löytää itsestään jotain arvokasta ja merkityksellistä.

Materiaalipakki sisältää myös toiminnallisia harjoitteita, joilla lasta autetaan takaisin optimaaliseen vireystilaan tarjoamalla työkaluja esimerkiksi rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja kehon aktivointiin.

”Traumainformoitu näkökulma lisää lasten turvallisuuden kokemusta ja vahvistaa kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemusta”, Aija Puumalainen summaa.

Armas-materiaalipakki: https://armasmateriaali.wordpress.com

Piirros: Tinja Puumalainen

Lue lisää