Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

30.09.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

10-vuotias Dopinglinkki on ainoa verkkopalvelu, joka tarjoaa kuntodopingiin liittyvää neuvontaa

Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttävän Dopinglinkin työkenttä on vuosien varrella muuttunut paljon. Ruokavaliovinkeistä on siirrytty haittoja ehkäisevään ja vähentävään terveysneuvontaan ja keskiöön ovat nousseet käyttäjien kokemukset ja sosiaalisen median tuomat lieveilmiöt. 

A-klinikkasäätiön Dopinglinkki perustettiin tammikuussa 2010. Suomessa oli havahduttu huomaamaan, että dopingaineita käyttäville kuntoilijoille ja heidän läheisilleen oli ohuesti tarjolla terveysneuvontaa. Dopinglinkki aloitti pioneerityön kuntodopingin parissa.

Suomen ainoa matalan kynnyksen terveysneuvontaa kuntodopingista tarjoava palvelu

Dopinglinkki tarjoaa verkkosivustollaan tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista eli kilpa- ja huippu-urheilun ulkopuolisesta dopingaineiden käytöstä. Neuvontapalvelussa käyttäjä tai läheinen voi kysyä anonyymisti dopingaineista. Dopinglinkki myös kouluttaa ja luennoi kuntoilun dopingaineista ja ravintolisistä. Se on yhä Suomen ainoa matalan kynnyksen terveysneuvontaa kuntodopingista tarjoava palvelu.

Aluksi piti saada levitettyä tietoa terveysneuvonnasta – ja ylipäätään tutkittua tietoa dopingaineista. Suurin haaste oli vakuuttaa ihmiset siitä, ettei toiminta moralisoi dopingaineiden käyttäjiä ja käytöstä johtuviin terveysongelmiin apua hakevia ihmisiä.


Valmiita ohjekirjoja ei ole ollut.

Dopinglinkki on kymmenessä vuodessa kasvattanut ammattilaisten osaamista monipuolisin luennoin ja verkkokurssein. Kuntodoping tunnistetaan nykyään ilmiönä paremmin, mutta Dopinglinkissä tiedetään, että ilmiö vaatii edelleen paljon valottamista ja sanoittamista. 
”Koska ilmiö oli ja on yhä melko tuore ja erilainen verrattuna muuhun päihde- ja riippuvuuskenttään, valmiita ohjekirjoja ei ole ollut. Esimerkiksi terveysneuvonta on koko ajan monipuolistunut. Neuvontatyö ei ole terveysriskien ja haittojen liioittelemista ja niillä pelottelua”, kertoo Dopinglinkin kehittämissuunnittelija Joni Askola.

Kuntodopingtietämys on Suomessa heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Askola peräänkuuluttaa tutkimusten tärkeyttä työn tueksi.
”Tällä hetkellä tutkimusta ei oikeastaan tehdä. Olemme tippuneet muiden Pohjoismaiden kelkasta, mitä tulee tutkimukseen. Tämä johtuu varmasti osittain lainsäädännöstä, muissa Pohjoismaissa dopingaineiden käyttö on kriminalisoitu ja tuomiot ovat ankarampia. Vaikka emme käytön kriminalisointia kannata, saattaa kovempi lainsäädäntö lähettää signaalin, että kyseessä on yhteiskunnallisesti vakava asia ja siihen tarvitaan resursseja.” 

Dopinglinkki tarjoaa nykyään terveysneuvontaa Tor-verkossa, kouluttaa aktiivisesti liikunnan, terveydenhuollon ja turvallisuusalan ammattilaisia ja opiskelijoita sekä vastaa Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamallista. Siinä on mukana jo yli 800 liikunta-alan toimijaa.

”Alkuvuosina Dopinglinkki tarjosi myös treeni- ja ruokavaliovinkkejä. Olemme kuitenkin PLP-asiantuntijaverkoston kasvun myötä jättäneet sen puolen muille liikunta- ja ravitsemusalojen ammattilaisille”, kertoo Dopinginlinkin kehittämiskoordinaattori Hanna-Kaisa Jussila.

 Kuntodoping koskettaa paljon useampaa ammattiryhmää kuin alun perin ajateltiin.

Kuntodopingin käyttäjät ovat yhä tärkein kohderyhmä, mutta Jussila toteaa, että Dopinglinkin kohderyhmien laajuus paljastui vasta vuosien varrella. Dopinglinkin matalan kynnyksen toimintaa tarvitaan linkiksi dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden ja terveydenhuollon välille. 
”Kuntodoping koskettaa paljon useampaa ammattiryhmää kuin alun perin ajateltiin. Terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten lisäksi myös turvallisuusalan ammattilaiset ja terveystiedon opettajat hyötyvät ilmiön tunnistamisesta ja perustietojen hallitsemisesta työssään.”

Kansainväliset hankkeet ja yhteistyöt ovat nykyään tärkeä osa toimintaa

Kehittämiskoordinaattori Jukka Koskelo kertoo, että pitkäjänteinen työ ovat olleet avain Dopinglinkin tunnettuuden kasvattamiseen myös kansainvälisesti. Kansainväliset hankkeet ja yhteistyöt ovat nykyään tärkeä osa toimintaa. Jussilan mukaan yhteistyö on tärkeää siksikin, että alan tutkimus painottuu Suomen ulkopuolelle. Koska Dopinglinkin kaltaisten toimijoiden kohderyhmät ja haasteet ovat samankaltaisia kaikkialla, kansainvälisten verkostojen tiedonjako on hedelmällistä.

Dopinglinkin toiminta lähti ennaltaehkäisystä, mutta rinnalle on noussut myös haittoja vähentävä työ. Jussila kertoo käyttäjien näkemysten ja palautteen olevan entistä tärkeämpi osa työn perustaa:
”Kokemusasiantuntijuuden arvostuksen nousu näkyy meidänkin työssämme.”

Sosiaalinen media vaatii aktiivista läsnäoloa, viestintää ja trendien seuraamista kanavissa. Some on sysännyt myös uudenlaisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen. 

Kokemusasiantuntijuuden arvostuksen nousu näkyy meidänkin työssämme.

”Olemme havahtuneet pohtimaan somen roolia varsinkin nuorten kehonkuvan muodostumisessa. Olemmekin rakentaneet vähitellen yhteistyöverkostoa nuorten myönteisen kehonkuvan tukemiseksi, koska on havaittu, että ammattilaisten kannattaisi kohdistaa kehonkuvaan liittyvää huomiota ja toimenpiteitä myös miehille. Kuntodopingin käytön taustalla voi piillä vääristynyt kehonkuva.”

Kymmenvuotisen historian suurimpia saavutuksia kysyttäessä lähes yhtä kauan Dopinglinkissä työskennellyt Jukka Koskelo nostaa esiin Dopinglinkin vuonna 2015 järjestämän konferenssin, joka kokosi Suomeen asiantuntijoita 14 maasta. 

”Olemme ehdottomasti olleet kuntoilun antidopingtyön edelläkävijöitä kansainvälisissä ympyröissä. Olemme onnistuneet viemään omia toimintamallejamme ulkomaille ja verkostoitumaan siellä laajalle”, Koskelo ja Askola summaavat saavutuksia. 

Dopinglinkin tavoite seuraaville kymmenelle vuodelle ei ole vaatimaton: kuntoilun antidopingtyön saaminen kiinteäksi osaksi liikunta-alan, terveydenhuollon ja turvallisuusalan koulutuksia. 

”Tavoitteemme on, että Dopinglinkki yhdistetään nimenä kuntodopingiin ja kuntoilun antidopingtyhön”, Koskelo linjaa.

Kyllä onnistuu.

Tavoitteet ovat korkealla, mutta tavoitteiden eteen tekee töitä kahdeksan energistä asiantuntijaa. Heidän yhteinen mottonsa on: kyllä onnistuu.