Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

24.10.2023 | Tiedote

Valvottu käyttötila on turvallinen ja monipuolinen terveysneuvontapiste

NHS Enhanced Drug Treatment Facility at Hunter Street Health Centre in Glasgow. Kuva Alamy

Huumeiden valvotun käyttötilan tarkoitus on auttaa etenkin avun ulkopuolella eläviä ihmisiä terveyspalveluiden piiriin, varmistaa turvallinen käyttö ja ennaltaehkäistä huumekuolemia. Valvotut käyttötilat tai yliannostusten välttämisen keskukset tarjoavat myös lukuisia muita palveluja. A-klinikkasäätiön, Diakonissalaitoksen ja Tukikohdan tänään järjestämä Käyttötilasimulaatio antaa kävijälle näistä mahdollisimman konkreettisen kokemuksen.

THL:n viime vuonna tekemän väestökyselyn perusteella 65 % suomalaisista kannattaa valvottujen käyttötilojen perustamista. Käyttötiloja puoltava kansalaisaloite keräsi yli 55 000 allekirjoitusta ja on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

”Valvottuja käyttötiloja on ollut 1980-luvulta saakka ympäri maailman, mutta ei vielä Suomessa, vaikka olemme nuorten huumekuolemien kärkimaa Euroopassa. Käyttötilat ovat terveydenhuollon valvonnassa toimivia tiloja, joissa tarjolla on ihmiselämää suojelevia palveluita”, sanoo A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön päällikkö Annuska Dal Maso.

Käyttötilassa terveydenhuollon ammattilaiset mm. valvovat huumeita käyttäviä ihmisiä, tekevät hiv- ja C-hepatiittitestejä, antavat terveysneuvontaa, jakavat puhtaita käyttövälineitä sekä ohjaavat asiakkaita muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Seattlessa tehdyn analyysin mukaan käyttötilan arvioitiin tuottavan 5,2 miljoonan dollarin säästöt vuosikustannusten ollessa 1,2 miljoonaa dollaria. Tutkijat esittivät, että jokaisella käyttötiloihin sijoitetulla dollarilla saavutetaan yli neljän dollarin säästö, joka koostuu pääosin vältetyistä ensiapu- ja sairaanhoitokustannuksista.

Helsingin kaupunki esitti vuonna 2019 erillislain säätämistä kokeiluun valvotuista käyttötiloista. Esityksen mukaan toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttaa henkilöstömäärä, aukioloaika ja tilaratkaisut. Jos käyttötila olisi auki päivittäin ja se ei sijaitsisi minkään muun jo olemassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon terveysneuvonta- tai päiväkeskustoiminnon yhteydessä, olisi tarvittavan lisähenkilöstön määrä noin 10 työntekijää sekä läsnä oleva vartijapalvelu. Vuosittaiset henkilöstökustannukset olisivat silloin noin 550 000 euroa.

”Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja huumekuolemien vähentämiseen. Valvotut käyttötilat eivät ratkaise kaikkia päihdepolitiikan ongelmia, mutta ne olisivat työkalu huumekuolemien vähentämiseen, huumeidenkäyttäjien terveyden edistämiseen sekä ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen”, sanoo Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen.

Valvottujen käyttötilojen on myös osoitettu rauhoittavan lähiympäristöä sekä vähentävän terveydenhuollon kustannuksia.

”Käyttötilojen sijoittelu, aukioloajat, henkilökunnan vastuut ja ympäristötyö ovat keskeisiä asioita, jotka olisi huomioitava suunnittelussa ja toteutuksessa. Käyttötiloissa on mahdollista antaa kokonaisvaltaista apua ja tukea”, sanoo Tukikohdan toiminnanjohtaja Ron Furman.

Lisätietoja

A-klinikkasäätiö, Kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso, p. 050 356 6207, [email protected]

Diakonissalaitos ja Rinnekodit, lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen, p. 040 535 6730, [email protected]

Tukikohta, toiminnanjohtaja Ron Furman, p. 040 820 2564, [email protected]

Sivu
Valvotut käyttötilat

Käyttötilat huumekuolemien ehkäisykeskuksena Huumeiden valvottu käyttötila auttaa huumeitä käyttäviä henkilöitä…

Uutiset
A-klinikkasäätiön Katuklinikan työntekijät kohtaavat ihmisen kadulla
40 % suomalaisista hyväksyisi valvotun huumeiden käyttötilan kotikuntaansa

A-klinikkasäätiön vt. toimitusjohtaja Hanna Paikkalan mukaan Kantar Publicin toteuttaman kyselyn…

Blog
Nuorten huumekuolemien estämiseksi olisi paljon tehtävissä

Yksikin kuolema on liikaa- esiselvityshanketta laatiessa kävin läpi hyvin monenlaisia…

A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos ja Tukikohta järjestävät 24.10.2023 käyttötilasimulaation matalan kynnyksen kohtaamispaikka Osiksessa Helsingin Hakaniemessä. Käyttötilasimulaation osallistujat kokevat käytännössä, miten valvottu käyttötila voisi toimia ja millainen asiakaspolku paikan päällä rakentuu. Tapahtuma on päihteetön.