Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

31.10.2023 | Tiedote

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuudessa on mahdollisuus surra ilman leimautumisen pelkoa

Kynttilä käsien välissä

THL:n mukaan huumemyrkytyskuolemat ja huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuvat kuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tuoreen tutkimustiedon mukaan vuonna 2022 Suomessa tapahtui 192 huumemyrkytyskuolemaa; kuolleista 53 oli alle 25-vuotiaita.

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallissa stigman vähentäminen esitetään yhdeksi tavaksi ehkäistä huumekuolemia. Tällä tarkoitetaan päihdeongelmiin, päihteitä käyttäviin ihmisiin ja päihdepalveluihin liittyvien virheellisten ja kielteisten käsitysten vähentämistä.

Tutkija Essi Rovamon mukaan päihteiden käyttö on yksi stigmatisoiduimmista asioista yhteiskunnassa ja huumeisiin kohdistetut asenteet ovat kaikista jyrkimpiä.

“Ulkopuolisissa ihmisissä stigma voi synnyttää pelon tunteita, mutta stigmatisoidussa itsessään myös häpeää. Stigma eristää ihmisiä yhteiskunnasta, kun heihin pidetään sosiaalista etäisyyttä. Lisäksi stigma hankaloittaa päihteitä käyttävien ihmisten hoitoon pääsyä.”

Rovamon mukaan stigman purkaminen lähtee aina sen tunnistamisesta: “Meillä kaikilla voi olla stigmatisoivia ajatuksia, ja ne on tärkeää tunnistaa. Jo tunnistamalla omat ajatusmallit voi katkaista stigmatisoivan käyttäytymisen kierteen”. Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka muistuttaa, että ihmistä ei tulisi nähdä vain huumeiden käytön kautta, sillä jokaisella on elämässään paljon muutakin.

Päihteitä käyttäviin kohdistuva stigma vaikuttaa myös heidän lähipiiriinsä. ”Päihteitä käyttävän läheisenä eläminen on törkeän yksinäistä, rankkaa ja jatkuvaa taistelua. Olen kohdannut epäluuloja, paheksuntaa ja suoraa syrjintää. Esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa en ole päässyt mielenterveyspalveluiden piiriin sen takia, että läheiseni käyttää päihteitä. Myös ystäväpiirini on supistunut paljon”, kertoo yksi päihteitä käyttävän läheinen. Hänen kokemuksensa mukaan päihderiippuvuutta ei useinkaan ymmärretä sairautena, vaan se nähdään moraalisena vajavuutena.

Stigma vaikuttaa läheisiin myös silloin, kun päihteitä käyttävä menehtyy. “Huumeisiin kuolleiden läheiset kokevat usein syyllisyyttä, häpeää ja syrjivää kohtelua. He jäävät usein yksin surun keskelle ”, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus tarjoaa läheisille ympäristön, jossa on mahdollisuus surra ilman leimautumisen pelkoa. Tilaisuus järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa tiistaina 7.11.2023 klo 18. Sen järjestävät yhteistyössä Irti Huumeista ry, Tukikohta ry, Stop Huumeille ry, KRAN rf, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, EPT-verkosto, Sininauhaliitto, Myllyhoitoyhdistys ry ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Tilaisuudessa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen.

Huumeisiin tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea pyhäinpäivän tienoilla. Tänä vuonna tilaisuuksia järjestetään ainakin 19 paikkakunnalla.

Päihteisiin kuollutta läheistä voi muistaa myös virtuaalisesti sytyttämällä tähden hänen muistokseen tai kirjoittamalla muistokirjoituksen.

Sosiaalisessa mediassa käytössä ovat seuraavat hashtagit: #muistotilaisuus #huumekuolema #vaiettumenetys #minnesstund #drogdöd

Yhteyshenkilöt

Ron Furman, toiminnanjohtaja, Tukikohta ry, p. 040 820 2564

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry, p. 0400 937 128

ruotsiksi: Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf, tfn: 050 410 7001

Tiedotteen lähettäjät

Tukikohta ry

Ehyt ry

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto)

KRAN rf

Myllyhoitoyhdistys ry

Stop Huumeille ry

Irti Huumeista ry

Perhe- ja läheistyö / Kakspy ry 

Raiteilla-hanke / Kaakkois-Suomen Sininauha ry

Kouvolan seurakunta

ViaDia Lahti ry

Nuorten Ystävät ry

A-klinikkasäätiö

Seinäjoen seurakunta

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Sininauhaliitto

Päihdepalvelusäätiö

Kuopion ev.lut. seurakunnat