Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Toisena hankevuotena käynnistettiin matalan kynnyksen toiminta

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Yhteispelillä!-hankkeen pilottialueilla Espoossa ja Kymenlaaksossa pidettiin runsaasti sote-ammattilaisille suunnattuja erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia. Niihin osallistui yhteensä 221 työntekijää. Tilaisuudet käsittelivät rahapelihaittoja yleisesti, puheeksiottoa, tunnistamista ja lyhytneuvontaa, erilaisia asiakastilanteita ja menetelmäkoulutusta. Koulutukset pidettiin yhteistyössä hankekumppaneiden EHYT ry:n, Sovatek-säätiön Pelituen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

”Koulutusta pelaamisen tuomista ongelmista kaivattu eli erittäin ajankohtainen koulutus. Monipuolisesti tietoa ja hyvät kouluttajat.”

Kaikissa tilaisuuksissa oli mukana kokemusasiantuntija (Pelirajaton/Sosped-säätiö), jonka myötä pyritään lisäämään ammattilaisten ymmärrystä rahapelihaittojen inhimillisistä vaikutuksista, asenteista sekä kunnioittavasta kohtaamisesta. Kokemusasiantuntijan mukanaolo sai poikkeuksetta kiitosta osallistujilta;

”Kokemusasiantuntijan puheenvuorot olivat tärkeitä ja syvensivät koulutusta.”

Tilaisuuksissa ammattilaisille jaettiin työvälineitä mm. riski- ja ongelmapelaamisen tunnistamiseen, lyhytneuvontaan ja hoidon toteuttamiseen yhteensä 908 kpl. Ammattilaiset arvioivat hyötyneensä tilaisuuksista erittäin paljon (ka 4,7, asteikko 1-5) ja kokivat, että valmius ottaa rahapelaaminen puheeksi parani erittäin hyväksi (ennen koulutusta valmiudeksi arvioitiin ka 2,6, koulutuksen jälkeen ka 4,6).

Lisäksi kevyempiä koulutustilaisuuksia pidettiin muun muassa talousneuvojille ja maahanmuuttajia kohtaaville paikallistoimijoille. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa pelihaitoista ja lisättiin valmiutta ohjata apupalveluihin. Toimintavuonna kohdattiin 136 työntekijää 18 eri paikallisesta organisaatiosta.

Yleisiä kansalaisille suunnattuja infotilaisuuksia saatiin järjestettyä koronasta huolimatta. Kasvokkaiset tapahtumat olivat pienimuotoisia, esimerkiksi kirjastossa ja kohtaamispaikoissa järjestettyjä tilaisuuksia. Videovälitteisissä tilaisuuksissa linjoille saatiin isompia katsojamääriä. Tilaisuuksia pidettiin 9 ja niissä tavoitettiin 710 kansalaista.

Matalan kynnyksen toiminta pyörähti käyntiin molemmilla pilottialueilla

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tiltti käynnistettiin Espoossa, Kotkassa ja Haminassa. Toimintaa toteutetaan Espoossa yhdessä Sininauhaliiton ja Kotka-Haminassa Kaakkois-Suomen Sininauhan kanssa. Tiltti-tukipisteissä on tarjolla tukea rahapelaamisen hallintaan sekä ammattilaisilta että kokemusasiantuntijalta. Matalan kynnyksen toiminnassa kohdattiin 76 pelaajaa ja heidän läheistään. Työntekijöiden havainnointien perusteella ja muutaman pelaajavastauksen mukaan toipuminen on edistynyt ja arjenhallinta parantunut Tiltti-käyntien myötä.

”Tiltissä käyminen vapauttaa, kun saa puhua itselleen tärkeitä asioista.”

Fokuksessa pelaajien ja läheisten palvelupolut

Pilottialueiden palvelupolkujen kehittämistyöryhmät käynnistyivät toimintavuonna onnistuneesti. Pohjatyönä Yhteispelillä!-hanke teetti Espoossa ja Kymenlaaksossa haastattelututkimuksen ongelmallisesti pelanneille, heidän läheisilleen ja rahapelaajia kohtaaville sote-ammattilaisille. Selvityksen aiheena oli rahapelaamiseen liittyvien kohtaamisten, tuen ja hoidon kehittäminen. Haastatteluihin osallistui yhdeksän pelaajaa, kaksi läheistä ja kuusi rahapelaajia tai heidän läheisiään kohtaavaa sote-ammattilaista. Selvityksestä ilmeni, että pelaajilla on haasteita hoidon löytämisessä ja läheisille hoidon tarjoaminen on vielä vierasta. Kerättyä tietoa hyödyntäen molemmille pilottialueille koottiin kehittämistyöryhmät, määriteltiin kehittämistehtävät ja niille arviointikriteerit. Yksi molemmille pilottialueille asetettu tärkeä kehittämistehtävä oli apu- ja hoitotietojen löytyminen selkeästi niin Espoon kuin Kymsoten sivuilta;

”Et kyl mä näkisin et sitä pitäis jotenki ihan kaupungin omilla sivuilla mainita nimenomaan se rahapelaaminen, koska asiakkaiden voi olla vaikee tunnistaa että se kuuluu mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin. (Sote-ammattilainen).”

Vaikuttamistoimintaa ja viestintää tehtiin kattavasti eri verkostoissa. Vaikuttamistoimintaa suunnattiin mm. arpajaislain uudistukseen, pilottialueiden hyvinvointisuunnitelmien ja kertomusten laatimiseen ja rahapelipoliittisen ohjelmaan. Lisäksi hanke osallistui Päihdepäiville sekä Asunnottomien yöhön kolmella eri paikkakunnalla jakamalla tietoa matalan kynnyksen palveluista.