Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tänään 5.5. vietetään Läheistenpäivää

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Kun puhutaan ongelmallisesta rahapelaamisesta, läheisten näkökulma jää usein sivuun. Kyse ei ole kuitenkaan pienestä joukosta, sillä THL:n vuoden 2019 rahapelitutkimuksessa 21,1 % vastaajista ilmoitti, että yhdellä tai useammalla heidän läheisellään on ollut ongelmallista rahapelaamista. Tämä tarkoittaa noin 790 000 henkilöä.

Ongelmallisesta rahapelaamisesta aiheutuvat haitat eivät rajoitu vain pelaajaan, vaan ne heijastuvat myös hänen lähipiiriinsä. Pelaajan ystävät ja perheenjäsenet pyrkivät usein auttamaan pelaajaa niin emotionaalisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin tuen muodossa. Läheiset voivat toimia toisaalta lohduttavana olkapäänä, toisaalta esimerkiksi pelaajan velkojen maksajina.

Läheisen pelaajalle tarjoama tuki on äärimmäisen tärkeää, mutta sen seurauksena läheinen itse saattaa kuormittua. Pian voidaan tulla tilanteeseen, jossa läheisen omat voimavarat eivät enää riitäkään.

Tämän vuoden Läheistenpäivän teemana on ’Oikeus saada tukea’. Palvelujärjestelmiä tulisi kehittää siten, että niissä tunnistettaisiin ja huomioitaisiin läheisten tuen tarpeet nykyistä paremmin. Läheiset eivät saa jäädä taakkansa kanssa yksin.

Yksi hyväksi havaittu tuen muoto on vertaistuki. Keskustelemalla muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa läheinen voi saada uusia näkökulmia sekä jaksamista edistäviä työkaluja. Jokaisen läheisen tilanne on ainutlaatuinen, mutta kokemuksista löytyy myös yhdistäviä tekijöitä ja usein toistuvia elementtejä. Parhaimmillaan keskustelukumppaneilta voi saada sellaista ymmärrystä, jota vain toiset, samankaltaisten ongelmien kanssa painivat voivat tarjota.

Kirjoittaja: Heljä Jyrinki, Yhteispelillä!-hankkeen korkeakouluharjoittelija