Auta nuorta, osallistu päivätyökeräykseen

Päivätyökeräys on nuorille suunnattu tapa vaikuttaa ja tukea hyväntekeväisyyskohteita. Tarjoamme mahdollisuuden kerätä varoja tuottamiimme nuorten palveluihin.

Image
A-klinikkasäätiö päivätyökeräys

Päivätyökeräyksen kautta nuoret voivat itse vaikuttaa ja tukea verkkopalveluitamme, jotka tarjoavat esimerkiksi keskusteluapua nuorille. Nuortenlinkki ja Lasisen lapsuuden nuorille suunnatut palvelut on tarkoitettu vaikeissa elämäntilanteissa oleville nuorille. 

Lasisen lapsuuden yksilöchatissa nuori voi nimettömästi pohtia läheisen aikuisen juomiseen liittyviä kysymyksiä ja huolia luotettavan aikuisen kanssa. Nuortenlinkin ryhmächateissa voi jutella turvallisten aikuisten ja muiden nuorten kanssa eri teemoista, kuten pahan olon lieventämisestä, aikuistumisen paineista, päihteidenkäytön riskeistä ja yksinäisyydestä.

A-klinikkasäätiön 2018 teettämässä väestökyselyssä selvitettiin 16–20-vuotiaiden nuorten päihteidenkäyttöä, ja miten täysi-ikäistyminen vaikuttaa päihteisiin liittyviin asenteisiin ja valintoihin. Kyselyllä haluttiin selvittää nuorilta itseltään myös sitä, miten vanhempien asenteet ja huolenpito vaikuttavat heidän päihteidenkäyttöönsä. Nuorten päihdekulttuurin ymmärtäminen auttaa ehkäisemään päihteistä johtuvien ongelmien kehittymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Kyselyn tulokset täällä

Päivätyökeräyksessä nuoret voivat itse vaikuttaa ja tukea verkkopalveluitamme, jotka tarjoavat esimerkiksi keskusteluapua nuorille.

Älä jätä kaveria

Nuorten juomiseen liittyy sosiaalisuuden ja hauskanpidon lisäksi vahvasti myös eräänlainen kyvyttömyys hahmottaa tulevaa ja nähdä oma elämä kokonaisuutena. Paljon päihteitä käyttävillä nuorilla on vähemmän tulevaisuudenuskoa ja heillä on suuremmat paineet aikuistumisesta. Nuortenlinkin ryhmächateissa nuori pääsee keskustelemaan turvallisten aikuisten ja muiden nuorten kanssa eri teemoista, kuten pahan olon lieventäminen, aikuistumisen paineet, päihteidenkäytön riskit, tulevaisuudensuunnitelmat, yksinäisyys ja vapaa-ajan viettotavat.

70 eurolla saamme järjestettyä Nuortenlinkkiin 2 tunnin ryhmächatin ja siihen ohjaajaparin työntekijällemme.

Image
Image

Huomaa minut

Kyselyssä ilmeni tärkeä viesti: erityisesti vanhempien juomisesta haittoja kokeneet nuoret haluaisivat vanhempien kyselevän enemmän heidän kuulumisiaan. Näillä nuorilla on vähemmän harrastuksia ja he saavat kotona muita nuoria heikompaa tukea koulunkäyntiin. Nuoret kokevat myös saavansa liian vähän huomiota vanhemmiltaan.
Lasisen lapsuuden Varjomaailman yksilöchateissa nuori voi jutella omasta kotitilanteestaan luotettavan alan ammattilaisen kanssa ja saada tukea oman tilanteen parantamiseksi. Chatti toimii ajanvarauksella.

35 eurolla voimme tarjota nuorelle 45 minuutin yksilöchat-ajan luotettavan ammattilaisen kanssa.

Näin osallistut päivätyökeräykseen

Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä ja osallistuminen on maksutonta. Suosittelemme keräyssummaksi 20 € per oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman.

esite ja toimintaohjeet

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja voit tiedustella Hanna Paikkala, hanna.paikkala (at) a-klinikka.fi, 045 3318079.

A-klinikkasäätiöllä on rahankeräyslupa RA/2020/1702.

Image

Ilmoittaudu päivätyökeräykseen

Ilmoita koulusi tai luokkasi mukaan keräykseen!

Koulun tiedot

Yhteyshenkilö

Keräyksen tiedot

Mihin kohteeseen lahjoitatte rahat:
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050). 
Laadittu 2.9.2011, päivitetty 13.10.2020

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tiia Ruokosalo. Yhteydenotot sähköpostitse: [email protected] a-klinikka.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön kotisivujen sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Tilaisuuksiin (esimerkiksi koulutus) ilmoittautuvien henkilöiden yhteystietojen tallentaminen yhteydenottoa varten.
  • Julkaisu- ja materiaalitilausten toimittamiseen tarvittavien toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen.
  • Tiimi-lehden tilausten toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen, tallentaminen ja päivittäminen tilaajarekisteriin.
  • Palautetiedon ja siihen vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen palautteeseensa. Palautteen voi myös jättää anonyymisti.
  • A-klinikkasäätiön toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden tallennus sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten.
  • A-klinikkasäätiöstä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten. 

Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus rekisteröitymisen tai materiaalitilauksen yhteydessä. Tietoja voidaan anonymisoida tilastointi- tai tutkimuskäyttöä varten.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumislomakkeessa kerätään pääsääntöisesti sukunimi, etunimi ja sähköpostiosoite, tarvittaessa myös työnimike, organisaatio, osoite, puhelinnumero.

Materiaalitilauksia varten tilaajalta kerätään tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, yhteyshenkilö (jos tilaajana yhteisö tai yritys), sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.

Tiimi-lehden tilauksia varten tilaajalta kerätään tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, sähköpostiosoite, lehden toimitusosoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka) ja tilauksen laskutusosoite (organisaatio, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka).

Yhteydenottolomaketta varten kerätään nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Uutiskirjeen lähettämistä varten kerätään sähköpostiosoite, kun henkilö on ilmoittautunut tilaajaksi.

Kun työnhakija jättää avoimen työhakemuksen omine tietoineen, tulee hänen ilmoittaa suostumuksestaan henkilötietojen käsittelyyn. Avoimessa työhakemuksessa hakija voi ilmoittaa itsestään esimerkiksi seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, tämän hetkinen työtilanne, aikaisempi työkokemus, avoimen työhakemuksen voimassaoloaika, millaisesta työstä kiinnostunut ja millä paikkakunnalla, kuvaus itsestä ja  ansioluettelo.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään vuoden ajan. Avoimet työhakemukset poistetaan 12 kuukauden kuluttua, mikäli työntekijä ei ole ilmoittanut muuta voimassaoloaikaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Voimme kerätä verkkopalveluiden käytöstä tietoja evästeiden avulla. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä käyttävät ja henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Avoimia työhakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne henkilöt, joilla on oikeus työtehtävänsä puolesta lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa. Uutiskirjeiden tilaajilla on mahdollisuus poistaa oma sähköpostiosoitteensa postituslistalta.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse: [email protected] tai postitse: A-klinikkasäätiö / tietosuoja, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Lisäksi sinulla on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutettulle, mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, p. 029 5666 700, katuosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan säätiön verkkosivustolla.