Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päätöstilaisuudessa kuultiin onnistumisista

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Neljän pilottikunnan alueella toteutetussa Yhteispelillä!-hankkeessa on kehitetty alueellisia toimintamalleja kolmen vuoden ajan. Tänä aikana on järjestetty muun muassa 95 koulutusta, joissa on koulutettu 1150 paikallista sote-ammattilaista rahapelaamisen puheeksiottoon ja lyhytneuvontaan. Rahapelaamista koskevia materiaaleja on jaettu yhteensä 7871.

Hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 9.12.2022 Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin hankeaikana tehtyä työtä, kokeiluja ja tuloksia hankkeen pilottialueilla Espoossa ja Kymenlaaksossa.

Tilaisuudessa julkistettiin tutkija Emmi Kauppilan tutkimustuloksia Espoon ja Kymenlaakson aluekartoituksista vuosilta 2020 ja 2022. Espoon ja Kymenlaakson välillä esiintyi alueellisia eroja niin pelitavoissa kuin ongelmallisesti rahapelaavien iän ja päätoimen osalta. Emmi aikoo jatkaa aineistojen työstämistä tieteelliseksi artikkeliksi.

Sairaanhoitaja Laura Rosenberg ja kokemusasiantuntija Jouko Vidgren esittelivät ongelmallisesti rahapelaaville suunnattua tukihenkilötoimintaa, jota pilotoitiin hankeaikana Espoon mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Puhujat kokivat, että tuki oli ollut hyödyllistä etenkin hoidon rinnalla toteutettuna. Molemmat toivovat, että tukihenkilötoiminta jäisi käyttöön alueella.

Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja Titta Kärki kertoi Kymsoten henkilöstön rahapeliosaamisen vahvistumisesta. Hän esitteli Kymsoten käyttöön kehitetyn ongelmallisesti rahapelaavien asiakkaiden palvelupolun, joka oli tehty yhteistyössä Yhteispelillä!-hankkeen kanssa. Titan mukaan Kymsoten ja Yhteispelillä!-hankkeen yhteistyö on aiheuttanut ison muutoksen alueen käytännöissä.

Hankeaikana on käynnistetty ja laajennettu myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa käynnistämällä kummallakin alueella tieto- ja tukipiste Tiltit, jotka on suunnattu rahapelaajille ja heidän läheisilleen. Toimintaa esittelivät Tiltti KotkaHaminan Laura Kristoffersson ja Satu Toivanen sekä Tiltti Espoon Hanna Karmakka-Asare ja Johanna Vakkuri. Kaikki kokivat tukipisteelle olleen tilausta ja toiminnan täydentäneen alueellista palvelutarjontaa hienolla tavalla. Kasvokkaisen tuen merkitystä korostettiin kummassakin puheenvuorossa. Tiltti KotkaHaminaa koordinoiva Kaakkois-Suomen Sininauha sai kahden vuoden projektirahoituksen Tiltti-toiminnan jatkumiselle.

Tapahtumasta löytyy myös tallenne, jota pääset katsomaan täällä

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille ja tilaisuuteen osallistuneille!