Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

BBGS/PGSI-lomakkeet puheeksioton tueksi

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Rahapeliongelmissa hoitoon hakeutumisen kynnys on korkea, arviolta vain noin 10-20 % ongelmallisesti rahapelaavista hakeutuu hoidon piiriin. Rahapeliongelman tunnistaminen voi olla haastavaa eikä ongelma näy ihmisestä päällepäin. Häpeän ja salailun kokemus sekä leimautumisen pelko on yleensä voimakas. Puheeksiottamista voi helpottaa pitämällä esillä rahapeliongelmasta kertovaa materiaalia. Se kertoo asiakkaalle, että täällä peliongelmasta voidaan keskustella.

Aina kun asiakkaalla esiintyy riskitekijöitä (mm. alkoholinkäyttö, masennus, talous- tai perhevaikeudet), tulisi häneltä kysyä myös rahapelaamisesta. Rahapelaamisen puheeksiottaminen voi käynnistää pelaajan sisällä prosessin, vaikka hän ei puheeksiottotilanteessa olisikaan vielä valmis asiasta keskustelemaan. Puheeksiotto kannattaa siis aina.

Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi kysymällä, onko asiakas pelannut kuluneen vuoden aikana rahapelejä. Jos hän vastaa kyllä, kysy mitä rahapelejä hän on pelannut ja kuinka usein. Riskitasosta kertoo se, että pelaaja pelaa päivittäin tai useita kertoja viikossa ja se, että hän pelaa 4-5 eri rahapeliä. Osa peleistä aiheuttaa enemmän haittoja kuin toiset. Haitallisuuteen vaikuttaa pelin rytmi sekä panoksen ja päävoiton suuruus.

Tämän jälkeen asiakkaan kanssa voi jatkaa BBGS-lomakkeen kysymyksiin. Nämä kolme kyllä/ei-kysymystä kartoittavat rahapeliongelmaa.

  1. Onko pelaamisen lopettaminen tai vähentäminen aiheuttanut sinussa levottomuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä viimeksi kuluneen 12 kk aikana?
  2. Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana yrittänyt salata perheeltäsi tai ystäviltäsi, paljonko pelasit?
  3. Onko pelaamisesi aiheuttanut sinulle viimeksi kuluneen 12 kk aikana sellaisia taloudellisia ongelmia, että olet joutunut hankkimaan perheeltäsi, läheisiltäsi tai sosiaalipalveluista apua elinkustannuksiisi?


Kyllä-vastaus yhdessäkin kysymyksessä voi indikoida rahapeliongelmaa. Tarkemman arvion saamiseksi asiakkaan voi pyytää täyttämään vielä PGSI-lomakkeen. PGSI-lomakkeen täytettyään asiakasta pyydetään laskemaan pisteet yhteen ja tulosta verrataan pisteasteikkoon. Tuloksesta kannattaa keskustella yhdessä asiakkaan kanssa.

BBGS/PGSI-lomakkeita on tilattavissa Yhteispelillä!-hankkeen kautta maksuttomasti. Tilaukset ja lisätiedot verkkolomakkeella tai sähköpostitse: [email protected]. Lomake on tulostettavissa myös tästä linkistä: BBGS/PGSI-lomake.

Tutustu myös Rahapelaaminen puheeksi -koulutuksiin.